FMA-årsrapport-2019_banner
Aktuelt

Årsrapport 2019

I 2019 har vi tilfredsstillende måloppnåelse på fem av seks mål gitt i departementets iverksettingsbrev til etaten. Vi har anskaffet og overlevert materiell til Forsvaret til en verdi av 13,4 milliarder kroner. Les rapporten her:

Aktuelt fra Forsvarsmateriell

Pressekontakt

Hvis du er journalist og ønsker å snakke med oss, ser vi gjerne at du ringer til vår pressevakttelefon: 
474 51 515 (ikke tekstmeldinger). Betjent mellom kl. 07.00 - 17.00. Du kan også sende oss e-post.

Sven Halvorsem
Sven Halvorsen
Kommunikasjonssjef

Om personvern

Alle henvendelser til vår pressevakt blir loggført. Dermed kan vi følge opp hver enkelt sak på en ryddig og effektiv måte. 

Ta kontakt med vår pressevakt per telefon eller e-post dersom du ønsker at vi ikke loggfører din henvendelse, vil slette tidligere oppføringer eller ønsker informasjon om hva som loggføres.