Hos oss jobber det mange ulike mennesker i mange ulike stillinger. Felles for dem alle er at de utgjør en avgjørende faktor for at vi kan løse vårt viktige samfunnsoppdrag. Enten du er ingeniør, økonom, jurist, leder, prosjektleder eller har annen interessant kompetanse, så blir du en del av et sammensveiset lag hos oss. Dette er våre ledige stillinger nå:

icon
30 mar

Seniorrådgiver innen offentlige anskaffelser

Sted: KOLSÅS Enhet: Landkapasiteter
icon
30 mar

Senioringeniør innen luftromsovervåkning

Sted: Kolsås Enhet: Forsvarsmateriell
icon
10 apr

Seniorrådgiver innen sikkerhet og risikostyring

Sted: KOLSÅS Enhet: Landkapasiteter
icon
10 apr

Delprosjektleder

Sted: Loddefjord Enhet: Maritime Kapasiteter
icon
10 apr

Dokumentforvalter

Sted: KOLSÅS Enhet: Program Mime og MAST
icon
10 apr

Rådgiver innen sikkerhet og risikostyring

Sted: KOLSÅS Enhet: Landkapasiteter
icon
10 apr

Rådgiver innen offentlige anskaffelser

Sted: KOLSÅS Enhet: Landkapasiteter
icon
10 apr

Førstekonsulent innen offentlige anskaffelser

Sted: KOLSÅS Enhet: Landkapasiteter
icon
10 apr

Ingeniør mission support

Sted: Kjeller Enhet: Luftkapasiteter
icon
10 apr

Flyingeniør skrog/system

Sted: Kjeller Enhet: Luftkapasiteter
icon
11 apr

Systemforvalter LBRU

Sted: Kjeller Enhet: Luftkapasiteter
icon
12 apr

Rådgiver internkontroll

Sted: Kjeller Enhet: Kampflyavdeling
icon
12 apr

Industrisikkerhetskoordinator

Sted: Loddefjord Enhet: Maritime Kapasiteter
icon
12 apr

Seniorrådgiver prosjektsikkerhet

Sted: Kjeller Enhet: Prosjektavdeling Luftkapasiteter
icon
16 apr

Elektroingeniør

Sted: Ramsund Enhet: Maritime Kapasiteter
icon
16 apr

Automasjonsingeniør

Sted: Loddefjord Enhet: Maritime Kapasiteter
icon
16 apr

HVAC ingeniør

Sted: Loddefjord Enhet: Maritime Kapasiteter
icon
16 apr

Førstekonsulent

Sted: Oslo Enhet: Avdeling for Organisasjon og fellestjenester
icon
16 apr

Senioringeniør

Sted: Bergen Enhet: Maritime Kapasiteter
icon
16 apr

Rådgiver

Sted: Oslo Enhet: Avdeling for Organisasjon og fellestjenester
icon
16 apr

Testingeniører

Sted: Kolsås Enhet: Operative systemavdeling IKT-kapasiteter
icon
16 apr

Ingeniører

Sted: Kolsås Enhet: Operative systemavdeling IKT-kapasiteter
icon
16 apr

Senioringeniør innen motorteknologi og smøremidler

Sted: Kolsås Enhet: Landkapasiteter
icon
16 apr

Prosjektleder

Sted: Kolsås Enhet: Prosjektavdeling IKT-kapasiteter
icon
16 apr

Seniorkonsulent

Sted: Loddefjord Enhet: Maritime Kapasiteter
icon
23 apr

Missilingeniør

Sted: Loddefjord Enhet: Maritime Kapasiteter
icon
23 apr

Overingeniør innen ingeniørmateriell

Sted: Kolsås Enhet: Landkapasiteter
icon
23 apr

Overingeniør innen ammunisjonssikkerhet - ammunisjonsforvaltningskontroll

Sted: Bergen Enhet: Landkapasiteter
icon
23 apr

Overingeniør innen ammunisjonsteknologi

Sted: KOLSÅS Enhet: Landkapasiteter
icon
23 apr

Overingeniør innen ammunisjonssikkerhet - sikkerhetsgodkjenning

Sted: Bergen Enhet: Landkapasiteter
icon
23 apr

Rådgivere

Sted: Kolsås Enhet: Kontraktsavdeling IKT-kapasiteter
icon
24 apr

Vedlikeholdsingeniør

Sted: Bergen Enhet: Maritime Kapasiteter

Spørsmål og svar for jobbsøkere

De vanligste spørsmålene vi får i forbindelse med rekruttering, handler om sikkerhetsklarering, søkeprosessen og arbeidshverdagen i Forsvarsmateriell.

Få svar på praktiske spørsmål