icon
8 mar

Delprosjektleder innen helikopterintegrasjon på Forsvarets fregatter

Sted: Enhet: Maritime Kapasiteter
icon
8 mar

Prosjektleder innen radarsystemer (IFF) på Forsvarets fregatter

Sted: Enhet: Maritime Kapasiteter
icon
8 mar

Vil du være med å lede, utvikle og forvalte fagområdene medisinsk teknologi og måleteknikk i forsvarssektoren?

Sted: Kolsås Enhet: Landkapasiteter
icon
9 mar

Forsvarssektoren skal digitaliseres- vil du være med å lede prosjektene?

Sted: Kolsås Enhet: Forsvarsmateriell
icon
9 mar

Assisterende programdirektør

Sted: Kolsås Enhet: Program MAST/Mime
icon
9 mar

Rådgiver innen anskaffelser til Forsvaret

Sted: Oslo Enhet: Kontraktsavdeling IKT-kapasiteter
icon
10 mar

Programsjef for leveranser

Sted: Kolsås Enhet: Program MAST/Mime
icon
10 mar

Overingeniør

Sted: Kjeller Enhet: Luftkapasiteter
icon
11 mar

Rådgiver som leveransekoordinator

Sted: Kolsås Enhet: Program MAST/Mime
icon
11 mar

Er du en dyktig prosjektleder og forstår at det er mennesker som skaper resultatene?

Sted: Kjeller Enhet: Prosjektavdeling Luftkapasiteter
icon
15 mar

Er du interessert i ammunisjon og teknologi? Ønsker du jobb i forsvarssektoren i et krevende og givende fagteknisk miljø?

Sted: Loddefjord Enhet: Landkapasiteter
icon
15 mar

Vil du være med å bidra til at all ammunisjon i Forsvaret håndteres på en sikker måte?

Sted: Raufoss Enhet: Landkapasiteter
icon
15 mar

Vil du være med å bidra til at all ammunisjon i Forsvaret er sikker å bruke?

Sted: Loddefjord Enhet: Landkapasiteter
icon
15 mar

Er du interessert i ammunisjon og teknologi? Ønsker du jobb i forsvarssektoren i et krevende og givende fagteknisk miljø?

Sted: Kjeller Enhet: Landkapasiteter
icon
15 mar

Vil du være med å bidra til at all ammunisjon i Forsvaret er sikker å bruke?

Sted: Raufoss Enhet: Landkapasiteter
icon
15 mar

Vil du være med å utvikle og forvalte forsvarssektorens kjøretøy?

Sted: Kolsås Enhet: Landkapasiteter
icon
15 mar

Vil du bidra og ha et ansvar for å forvalte masterdata for materiell til soldaten?

Sted: Kolsås Enhet: Landkapasiteter
icon
15 mar

Økonomisjef

Sted: Oslo Enhet: Forsvarsmateriell
icon
16 mar

Vil du bidra til utvikling og forbedring av Forsvarets ERP-systemer?

Sted: Oslo Enhet: IKT-kapasiteter
icon
16 mar

Vil du ha ansvar for kvalitets-sikringsaktiviteter for ERP-systemene som understøtter hele Forsvarets verdikjede?

Sted: Oslo Enhet: IKT-kapasiteter
icon
22 mar

Vi søker etter Project Control Manager. Vil du være med å styre Forsvarssektorens nest største prosjekt? 

Sted: Enhet: Maritime Kapasiteter
icon
22 mar

Har du lyst til å jobbe med anskaffelser innenfor IKT-området?

Sted: Kolsås Enhet: Kontraktsavdeling IKT-kapasiteter

Spørsmål og svar for jobbsøkere

De vanligste spørsmålene vi får i forbindelse med rekruttering, handler om sikkerhetsklarering, søkeprosessen og arbeidshverdagen i Forsvarsmateriell.

Få svar på praktiske spørsmål