Ledige stillinger

Hos oss jobber det mange ulike mennesker i mange ulike stillinger. Felles for dem alle er at de utgjør en avgjørende faktor for at vi kan løse vårt viktige samfunnsoppdrag. Enten du er ingeniør, økonom, jurist, leder, prosjektleder eller har annen interessant kompetanse, så blir du en del av et sammensveiset lag hos oss. Dette er våre ledige stillinger nå:

Spørsmål og svar for jobbsøkere

De vanligste spørsmålene vi får i forbindelse med rekruttering, handler om sikkerhetsklarering, søkeprosessen og arbeidshverdagen i Forsvarsmateriell.

Få svar på praktiske spørsmål