1 okt

Overingeniør, navigasjon

Sted: Bergen Enhet: Teknologiavdeling Maritime kapasiteter
1 okt

Senioringeniør

Sted: Oslo Enhet: Operative systemavdeling IKT-kapasiteter
1 okt

Overingeniør

Sted: Bergen Enhet: Teknologiavdeling Maritime kapasiteter
1 okt

Avdelingsingeniør

Sted: Bergen Enhet: Teknologiavdeling Maritime kapasiteter
1 okt

Førstekonsulent materielldata

Sted: Bergen Enhet: Maritime Kapasiteter
1 okt

Seksjonssjef, kontrakt

Sted: Kolsås Enhet: Kontraktsavdeling Landkapasiteter
4 okt

Rådgiver, internasjonalt materiellsamarbeid

Sted: Oslo Enhet: Investeringsavdelingen
4 okt

Seniorrådgiver, internasjonalt materiellsamarbeid

Sted: Oslo Enhet: Investeringsavdelingen
4 okt

Overingeniør innen elektrooptikk

Sted: KOLSÅS Enhet: Landkapasiteter
5 okt

Sikkerhetsarkitekt

Sted: Kolsås Enhet: IKT-kapasiteter
8 okt

Produksjonsleder landmateriell

Sted: Kolsås Enhet: Teknisk avdeling Landkapasiteter
8 okt

Produksjonsleder fellesmateriell

Sted: KOLSÅS Enhet: Landkapasiteter
8 okt

Senior saksbehandler

Sted: KOLSÅS Enhet: Landkapasiteter
8 okt

Teknisk saksbehandler

Sted: KOLSÅS Enhet: Landkapasiteter
8 okt

Rådgiver innen økonomiske analyser

Sted: Kolsås Enhet: Investeringsavdelingen
15 okt

Seniorrådgiver - HR arbeidsrett

Sted: Oslo Enhet: Avdeling for Organisasjon og fellestjenester
15 okt

Rådgiver/seniorrådgiver IKT

Sted: Kolsås Enhet: IKT-kapasiteter
15 okt

Ingeniør mission support

Sted: Kjeller Enhet: Luftkapasiteter
15 okt

Fagingeniør våpen

Sted: Kjeller Enhet: Luftkapasiteter
20 okt

Kommunikasjonsrådgiver - seniorrådgiver

Sted: Oslo Enhet: Forsvarsmateriell

Spørsmål og svar for jobbsøkere

De vanligste spørsmålene vi får i forbindelse med rekruttering, handler om sikkerhetsklarering, søkeprosessen og arbeidshverdagen i Forsvarsmateriell.

Få svar på praktiske spørsmål