21 apr

Seniorkonsulent

Sted: BERGEN Enhet: Maritime Kapasiteter
22 apr

Datasikkerhetsleder

Sted: Kolsås Enhet: Landkapasiteter
23 apr

Prosjektrådgiver materielldata

Sted: Oslo Enhet: Materiellavdelingen
24 apr

Innkjøper / Førstekonsulent

Sted: Kolsås Enhet: Økonomi og administrasjonsavdeling Landkapasiteter
28 apr

Kontraktsmedarbeidere til Kontraktsavdelingen

Sted: Bergen Enhet: Kontraktsavdeling Maritime kapasiteter
28 apr

Senior saksbehandler basemateriell

Sted: Kolsås Enhet: Basemateriell Felleskapasiteter
28 apr

Systemforvalter basemateriell

Sted: Kolsås Enhet: Basemateriell Felleskapasiteter
28 apr

Byggeleder / Site Manager

Sted: Bergen Enhet: Maritime Kapasiteter
28 apr

Faggruppeleder innen kommunikasjonssystemer

Sted: Fåberg Enhet: Landkapasiteter
28 apr

Rådgiver innen økonomiske analyser

Sted: Kolsås Enhet: Investeringsavdelingen
28 apr

EMC ingeniører

Sted: Jørstadmoen Enhet: Landkapasiteter
30 apr

Rådgiver innen utrednings- og kostnadsanalyse

Sted: Oslo Enhet: Investeringsavdelingen
1 mai

Kvalitetsleder

Sted: Kolsås Enhet: Landkapasiteter
5 mai

Rådgiver innen arkiv- og dokumentforvaltning

Sted: Oslo Enhet: Avdeling for Organisasjon og fellestjenester
5 mai

Kompetanserådgiver

Sted: Oslo Enhet: Avdeling for Organisasjon og fellestjenester
5 mai

Overingeniør ingeniørmateriell

Sted: Kolsås Enhet: Landkapasiteter
5 mai

Overingeniør - taktisk datalink

Sted: Bergen Enhet: IKT-kapasiteter
5 mai

Overingeniør maskin

Sted: Loddefjord Enhet: Maritime Kapasiteter
5 mai

overingeniør radarsystemer

Sted: Kolsås Enhet: Landkapasiteter
5 mai

overingeniør posisjonering, navigasjon og tidssynkronisering (PNT)

Sted: Kolsås Enhet: Landkapasiteter
5 mai

overingeniør digital infrastruktur

Sted: Kolsås Enhet: Landkapasiteter
7 mai

Senior Programarkitekt Mime

Sted: KOLSÅS Enhet: Program Mime og MAST

Spørsmål og svar for jobbsøkere

De vanligste spørsmålene vi får i forbindelse med rekruttering, handler om sikkerhetsklarering, søkeprosessen og arbeidshverdagen i Forsvarsmateriell.

Få svar på praktiske spørsmål