Organisasjon og ledelse

Forsvarsmateriell er en av fire etater i forsvarssektoren. Vi har cirka 1450 medarbeidere.

Ledelse

Forsvarsmateriells ledergruppe består av ni personer og ledes av direktør Mette Sørfonden. 
Mette

Mette Sørfonden

Direktør

2016-Bjorge-Aase-arkivfoto
Bjørge Aase
Investeringsdirektør, kontreadmiral*
Jan-Helge-Pettersen-arkivfoto
Jan Helge Pettersen
Direktør Organisasjon og fellestjenester
oystein-Sorboe-fotoarkiv
Øystein Sørbø
Økonomidirektør
2015-Jonny-Otterlei-arkivfoto
Jonny Otterlei
Teknisk direktør
Øyvind Kvalvik
Øyvind Kvalvik
Sjef Landkapasiteter, brigader
Stein Håvard Bergstad
Stein Håvard Bergstad
Sjef Maritime kapasiteter, flaggkommandør
Charles Svensson_U
Charles Svensson
Sjef Luftkapasiteter, brigader
Eiliv Ofigsbø
Eiliv Ofigsbø
Direktør IKT-kapasiteter

*stedfortreder for direktør Forsvarsmateriell

 

Organisasjon

Forsvarsmateriell er organisert i to stabs- og støtteavdelinger og syv leveranseavdelinger.

orgkart-ledelsen2021_norsk