Organisasjon og ledelse

Forsvarsmateriell er en av fire etater i forsvarssektoren. Vi har cirka 1450 medarbeidere.

Ledelse

Forsvarsmateriells ledergruppe består av følgende personer under ledelse av direktør Gro Jære.
Gro Jære3

Gro Jære

Direktør

Jan-Helge-Pettersen-arkivfoto
Jan Pettersen
direktør Organisasjon og fellestjenester
oystein-Sorboe-fotoarkiv
Øystein Sørbø
økonomidirektør
Øyvind Kvalvik
Øyvind Johan Kvalvik
investeringsdirektør, generalmajor
2015-Jonny-Otterlei-arkivfoto
Jonny Otterlei
teknisk direktør
Tomas Beck_korrektUniform
Tomas Beck
sjef Landkapasiteter, brigader
Stein Håvard Bergstad
Stein Håvard Bergstad
sjef Maritime kapasiteter, flaggkommandør
Jarle Nergaard
Jarle Nergård
sjef Luftkapasiteter, brigader
Eiliv Ofigsbø
Eiliv Ofigsbø
direktør IKT-kapasiteter
Catherine Devold
Cathrine Devold
direktør Program Mime/MAST

Organisasjon

Forsvarsmateriells organisasjon består av to stabsavdelinger, to fagavdelinger og fem leveranseavdelinger. 
orgkart-ledelsen_hjemmeside_2022_norsk