Organisasjon og ledelse

Forsvarsmateriell er en av fire etater i forsvarssektoren. Vi har cirka 1570 medarbeidere.

Ledelse

Forsvarsmateriells ledergruppe består av følgende personer under ledelse av direktør Gro Jære.
Gro Jære3

Gro Jære

Direktør

Øyvind Kvalvik
Øyvind Johan Kvalvik
Assisterende direktør og leder Strategisk styring og utvikling, generalmajor
oystein-Sorboe-fotoarkiv
Øystein Sørbø
Økonomidirektør og direktør Økonomi- og virksomhetsstyring
2015-Jonny-Otterlei-arkivfoto
Jonny Otterlei
Direktør Prosjekt og avhending (fungerende)
Per Arne Johnsen_kule
Per Arne Johnsen
Direktør Anskaffelser (fungerende)
Tomas Beck_korrektUniform
Tomas Beck
Sjef Landkapasiteter, brigader
Stein Håvard Bergstad
Stein Håvard Bergstad
Sjef Maritime kapasiteter, flaggkommandør
Jarle Nergaard
Jarle Nergård
Sjef Luftkapasiteter, brigader
Eiliv Ofigsbø
Eiliv Ofigsbø
Direktør IKT-kapasiteter
Catherine Devold
Cathrine Devold
Direktør Program Mime/MAST

Organisasjon

Forsvarsmateriells organisasjon består av to stabsavdelinger og sju leveranseavdelinger. 
orgkart-ledelsen_hjemmeside_2024_