Vårt ansvarsområde

Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med løsninger som virker godt sammen, og gjør
dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri. Avdelingen samarbeider også tett med Forsvaret og med norsk og internasjonal industri for å finne robuste løsninger for alt fra hovedkvarter, kjøretøy, stridsplattformer til enkeltmannskap.

Avdelingen har også har ansvaret for å fremskaffe og forvalte IKT-løsninger som understøtter Forsvarets behov for sikker IKT, både nasjonalt og internasjonalt. Løsninger benyttes på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå - i alt fra hovedkvarter, på kjøretøy, stridsplattformer til enkeltmann.

Det er viktig for Forsvarsmateriell å ha et godt, strategisk samarbeid med industrien. Derfor jobber vi systematisk med å inngå strategiske partnerskap. Slik bidrar vi til at norsk industri utvikles og gjøres konkurransedyktig internasjonalt. Samtidig blir Norge mindre sårbart i en krisesituasjon.

Viktige satsinger innen IKT

Når vi skal anskaffe omfattende løsninger til Forsvaret, samler vi flere anskaffelsesprosjekter - eller delleveranser – i større investeringsprogram. To av dissse programmene kan du lese om under.

Arbeidshverdagen i IKT-kapasiteter

Hos oss jobber IT-ingeniører, jurister og økonomer sammen med forsvarsgrenene for å teste, anskaffe og forvalte Forsvarets materiellinvesteringer. Lurer du på hvordan prosjektledere, kontraktspesialister, controllere, utviklere, rådgivere og ledere jobber? Klikk på bildene for et innblikk: 

– Det er spennende å jobbe med utviklingen av 4G og 5G. Vi må sørge for at Forsvaret har bunnsolid mobilkommunikasjon som virker under alle omstendigheter, sier radioingeniør Kennet Nomeland.
– Å forske på hvordan vi kan forbedre kommunikasjonsløsningene nord for 81 grader; det kan man bare teste ett sted – i Arktis. Det blir ikke mer gøy enn det, sier sambandsingeniør Vidar Madsen.
– Vi deltar på så mange konferanser vi kan. Det er slik vi lærer mer om hvordan vi kan jobbe strategisk sammen med leverandørene fremover, sier sjef for prosjektavdelingen Rune Jensen.
Har du spørsmål om å søke jobb hos oss?

Vi har samlet ofte stilte spørsmål fra jobbsøkere om blant annet sikkerhetsklarering, krav i stillingsutlysningen og selve søkeprosessen.

Få svar på praktiske spørsmål
2016-05-05-Testdag-svalbard-bredband-forsvarsmateriell

Gjennombrudd på isen

Kystvakten opererer stadig lenger nord for å ivareta tilstedeværelse, suverenitetshevdelse og beredskap.

– Når vi passerer 81° nord har vi ikke lenger stabil sambandsdekning. Vi har ikke internett, telefon eller fjernsyn for den saks skyld. Vi er som man sier: ”in the dark”, forteller skipssjef på KV Svalbard, Endre Barane.

Les mer om hva som skjer i IKT-kapasiteter