Vårt ansvarsområde

Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med løsninger som virker godt sammen, og gjør
dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri. Avdelingen samarbeider også tett med Forsvaret og med norsk og internasjonal industri for å finne robuste løsninger for alt fra hovedkvarter, kjøretøy, stridsplattformer til enkeltmannskap.

Avdelingen har også har ansvaret for å fremskaffe og forvalte IKT-løsninger som understøtter Forsvarets behov for sikker IKT, både nasjonalt og internasjonalt. Løsninger benyttes på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå - i alt fra hovedkvarter, på kjøretøy, stridsplattformer til enkeltmann.

Det er viktig for Forsvarsmateriell å ha et godt, strategisk samarbeid med industrien. Derfor jobber vi systematisk med å inngå strategiske partnerskap. Slik bidrar vi til at norsk industri utvikles og gjøres konkurransedyktig internasjonalt. Samtidig blir Norge mindre sårbart i en krisesituasjon.

Viktige satsinger innen IKT

Når vi skal anskaffe omfattende løsninger til Forsvaret, samler vi flere anskaffelsesprosjekter - eller delleveranser – i større investeringsprogram. To av dissse programmene kan du lese om under.

Arbeidshverdagen i IKT-kapasiteter

Hos oss jobber IT-ingeniører, jurister og økonomer sammen med forsvarsgrenene for å teste, anskaffe og forvalte Forsvarets materiellinvesteringer. Lurer du på hvordan prosjektledere, kontraktspesialister, controllere, utviklere, rådgivere og ledere jobber? Klikk på bildene for et innblikk: 

– Det er spennende å jobbe med utviklingen av 4G og 5G. Vi må sørge for at Forsvaret har bunnsolid mobilkommunikasjon som virker under alle omstendigheter, sier radioingeniør Kennet Nomeland.
– Å forske på hvordan vi kan forbedre kommunikasjonsløsningene nord for 81 grader; det kan man bare teste ett sted – i Arktis. Det blir ikke mer gøy enn det, sier sambandsingeniør Vidar Madsen.
– Vi deltar på så mange konferanser vi kan. Det er slik vi lærer mer om hvordan vi kan jobbe strategisk sammen med leverandørene fremover, sier sjef for prosjektavdelingen Rune Jensen.
2016-05-05-Testdag-svalbard-bredband-forsvarsmateriell

Gjennombrudd på isen

Kystvakten opererer stadig lenger nord for å ivareta tilstedeværelse, suverenitetshevdelse og beredskap.

– Når vi passerer 81° nord har vi ikke lenger stabil sambandsdekning. Vi har ikke internett, telefon eller fjernsyn for den saks skyld. Vi er som man sier: ”in the dark”, forteller skipssjef på KV Svalbard, Endre Barane.

Les mer om hva som skjer i IKT-kapasiteter