Ledige stillinger innen Maritime kapasiteter

Vårt ansvarsområde

Forsvarsmateriell maritime kapasiteter er ansvarlig for anskaffelse og forvaltning av Sjøforvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft.

Våre anskaffelser omfatter alt fra milliardprosjekter, som kjøp av fregatter, nytt logistikkfartøy og ubåter, til systemoppdateringer, utvikling av autonome ubemannede systemer for minemottiltak og mindre materiellkjøp som dykkerapparater til Minedykkerkommandoen. 

Det er vår jobb å gi råd og foreta investeringer på vegne av Forsvaret, og vi forvalter Sjøforsvarets materiell og systemer i hele levetiden for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav.

Maritime kapasiteter har også system- og fagansvar for alle Sjøforsvarets fartøyer og alt båtmateriell i Forsvaret. I kapasiteten blir også materiellprosjektene støttet av merkantil og teknisk kompetanse innen skips- og våpenteknikk.

Viktige maritime satsinger

Vi samarbeider tett med Forsvaret og med norsk og internasjonal industri for å finne de beste løsningene som kan bidra til økt operativ evne for  Forsvaret.

Når Forsvarsmateriell skal anskaffe nye ubåter, kystvakt- eller logistikkfartøy til Forsvaret, samler vi gjerne flere anskaffelser i større investeringsprosjekter eller -program. Noen av disse kan du lese om under.

Arbeidshverdagen i Maritime kapasiteter

Hos oss jobber sivile og militære side om side for å utruste Sjøforsvaret med relevant og tidsriktig materiell. Våre ansatte jobber sammen med forsvarsgrenene for å teste, anskaffe og forvalte Sjøforsvarets fartøy, materiell og systemer. 

forsvarsmateriell tester satelitt på 81 grader nord-videothumbnail
2017-08-23-sjefsskifte-markap-wedervang2-forsvarsmateriell
Kristina Ringheim-markap

Ledige stillinger i Maritime kapasiteter

Det er for tiden ingen utlyste stillinger i Maritime kapasiteter.

Har du spørsmål om å søke jobb hos oss?

Vi har samlet ofte stilte spørsmål fra jobbsøkere om blant annet sikkerhetsklarering, krav i stillingsutlysningen og selve søkeprosessen.

Få svar på praktiske spørsmål

Les mer om hva som skjer i Maritime kapasiteter