Vårt ansvarsområde

Når Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, NH90 og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.

Luftkapasiteter er fagmyndighet for å godkjenne alle militære luftfartøys luftdyktighet. Kapasiteten godkjenner også regelverk, utarbeider teknisk dokumentasjon og bruksgodkjenner alle militære luftsystem.

Enheten har ansvar for at Forsvarets piloter har materiell som holder den standarden som kreves.

Luftkapasiteter koordinerer drift- og vedlikehold ved å monitorere systemtilstand, utarbeide risikovurderinger og håndtere avvik. De kartlegger og styrer vedlikeholds-, forsynings- og modifikasjonsbehov, koordinerer tilsyn og styrer systemkonfigurasjon.

2018-05-22-f-35-forsvaret

European Military Airworthiness Requirements

Forsvarsmateriell luftkapasiteter styrer implementeringen av EMAR (European Military Airworthiness Requirements) i Norge. EMAR er et europeisk sett med krav for militær luftdyktighet, det vil si sikkerhetskrav til flygende materiell. EMAR utvikles og utgis av European Defence Agency (EDA), som er et EU-organ som skal styrke europeisk militært samarbeid.

Forsvarsmateriell luftkapasiteter har utgitt reglement for militær luftdyktighet (RML) som regulerer krav til industri, samt innføring til norske militære luftfartøy. Kravene er i hovedsak i henhold til EMAR-regelverket.

Regelverkene finner du her:

Arbeidshverdagen i Luftkapasiteter

Hos oss jobber ingeniører, jurister og økonomer sammen med forsvarsgrenene for å teste, anskaffe og forvalte Forsvarets materiellinvesteringer. Lurer du på hvordan prosjektledere, kontraktspesialister, controllere, utviklere, rådgivere og ledere jobber?  Klikk på bildene for en smakebit av vår hverdag: 

Kaptein Thomas Gundersen (pilot) og kaptein Fredrik Vik (systemoperatør) i kabinen på bakken i Humberside.
De 11 prøveflygerne er mye på farten, men er her halvparten av dem. Fra venstre: Olav Kleiv, Bård R. Solheim, Kent Johansen, Knut Eirik Thornes, Lars Nilssen, Eystein Anderssen.

Ledige stillinger i Luftkapasiteter

Det er for tiden ingen utlyste stillinger i Luftkapasiteter

Se alle ledige stillinger i Forsvarsmateriell
Har du spørsmål om å søke jobb hos oss?

Vi har samlet ofte stilte spørsmål fra jobbsøkere om blant annet sikkerhetsklarering, krav i stillingsutlysningen og selve søkeprosessen.

Få svar på praktiske spørsmål

Les mer om hva som skjer i Luftkapasiteter