Vårt ansvarsområde

Når Norge kjøper nye F-35 kampfly, P-8 overvåkningsfly, droner eller helikopter, er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.

Luftkapasiteter er fagmyndighet for å godkjenne alle militære luftfartøys luftdyktighet. Kapasiteten godkjenner også regelverk, utarbeider teknisk dokumentasjon og bruksgodkjenner alle militære luftsystem.

Enheten har ansvar for at Forsvarets piloter har materiell som holder den standarden som kreves.

Luftkapasiteter koordinerer drift- og vedlikehold ved å monitorere systemtilstand, utarbeide risikovurderinger og håndtere avvik. De kartlegger og styrer vedlikeholds-, forsynings- og modifikasjonsbehov, koordinerer tilsyn og styrer systemkonfigurasjon.

European Military Airworthiness Requirements

Forsvarsmateriell luftkapasiteter styrer implementeringen av EMAR (European Military Airworthiness Requirements) i Norge. EMAR er et europeisk sett med krav for militær luftdyktighet, det vil si sikkerhetskrav til flygende materiell. EMAR utvikles og utgis av European Defence Agency (EDA), et EU-organ som skal styrke europeisk militært samarbeid.

Forsvarsmateriell luftkapasiteter utgir reglement for militær luftdyktighet som regulerer krav til industri, samt innføring for norske militære luftfartøy. I dette kravsettet er det tatt inn adopterte versjoner av EMAR-regelverket.

På sidene til Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet, en avdeling i Forsvarsmateriell luftkapasiteter, finner du mer informasjon om EMAR, og lenker til gyldige utgaver av alt regelverk som regulerer militær luftdyktighet i Norge.

Viktige satsinger innen luftdomenet

Når vi skal anskaffe helikopter, kampluftvern eller kampfly til Forsvaret, samler vi gjerne flere anskaffelser – i større investeringsprosjekter eller -program. Noen av disse kan du lese om under.

Arbeidshverdagen i Luftkapasiteter

Hos oss jobber ingeniører, jurister og økonomer sammen med forsvarsgrenene for å teste, anskaffe og forvalte Forsvarets materiellinvesteringer. Lurer du på hvordan prosjektledere, kontraktspesialister, controllere, utviklere, rådgivere og ledere jobber?  Klikk på bildene for en smakebit av vår hverdag: 

Kaptein Thomas Gundersen (pilot) og kaptein Fredrik Vik (systemoperatør) i kabinen på bakken i Humberside.
De 11 prøveflygerne er mye på farten, men er her halvparten av dem. Fra venstre: Olav Kleiv, Bård R. Solheim, Kent Johansen, Knut Eirik Thornes, Lars Nilssen, Eystein Anderssen.
Har du spørsmål om å søke jobb hos oss?

Vi har samlet ofte stilte spørsmål fra jobbsøkere om blant annet sikkerhetsklarering, krav i stillingsutlysningen og selve søkeprosessen.

Få svar på praktiske spørsmål

Les mer om hva som skjer i Luftkapasiteter