2015-05-19-KNM-utvaer-ula-Forsvaret

Prosjekt nye ubåter

Ula-klassen har sikret norske farvann i snart 30 år, men fra slutten av 2020-tallet skal de erstattes av fire nye ubåter.

212cd-forsvaret
Nye ubåter skal brukes av
Sjøforsvaret

Prosjekt nye ubåter

Fakta om prosjektet

Prosjektets navn: P6346 Nye ubåter

Omfang: 4 ubåter basert på designet til den tyske 212A-ubåten, med har arbeidsbetegnelsen 212 Common Design

Prosjektets verdi: cirka 48 milliarder kroner

Prosjektets deltakere: Forsvarsmateriell, Forsvaret, Forsvarsdepartementet

Oppdrag gitt: 2014

Ferdigstillelse: 2033

Beskrivelse

Ubåter er en strategisk kapasitet med stor betydning for forsvarsevnen og alliert samarbeid, og er avgjørende for å kunne sikre egne grenser i tillegg til NATOs maritime flanke i nord.  Ubåtenes unike egenskaper er særlig knyttet til evnen med å operere skjult i lang tid, over store områder og med betydelig slagkraft. Dette gir en avskrekkende effekt og binder potensielt opp store styrker hos en motstander. Dette blir Sjøforsvarets største investering noensinne, og det er Forsvarsmateriell som står for anskaffelsen og majoriteten av prosjektarbeidet. De nye ubåtene får også økt overvåknings- og etterretningskapasitet.

Dagens seks ubåter av Ula-klassen ble innfaset i perioden 1989 til 1992. Teknologiutviklingen gjør at Ula-klassens egenskaper på sikt, som er basert på et 80-tallsdesign og datidens teknologi, ikke vil være tilstrekkelig mot moderne, høyteknologiske trusler. De er opprinnelig bygget for 30 års levetid, men Ula-klassen må holdes i drift i ytterligere flere år for å kunne opprettholde en kontinuerlig ubåtkapasitet.

Norge har valgt Tyskland som strategisk samarbeidspartner for nye ubåter og vil anskaffe identiske ubåter sammen med Tyskland. I tillegg til selve anskaffelsen vil samarbeidet omfatte utdanning, trening, vedlikehold, levetidsunderstøttelse, reservedeler, oppdateringer og oppgraderinger.  Avtalene om anskaffelse av identiske ubåter for Norge og Tyskland ble signert i juli 2021. Begge land signerte sine egne avtaler med verftet tkMS, men med identiske krav og betingelser. Byggingen av den første båten begynte i 2023, med levering i 2029. 

Tysklands tilbud til industrisamarbeid er i tråd med Stortingets ambisjon og vil gi en rekke gode muligheter for norsk forsvars- og sikkerhetsindustri innenfor de teknologiske kompetanseområdene, i tråd med Meld. St. 17 (2020-2021) Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar.

Ubåten KNM Utvær seiler i en fjord utenfor Bergen. (Foto: Mats Grimsæth)
Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide seilte med Ula-klasse båt KNM «Utvær» fra 19. til 20. mai 2015. (Foto: Petter Brenni Gulbrandsen)
KNM «Utvær», ubåt i Ula klassen. (Foto: Petter Brenni Gulbrandsen/Forsvaret)

Les om flere av våre prosjekt