Forsvarsmateriells leverandørportal

Forsvarssektorens informasjonskanal for anskaffelser, industri- og materiellsamarbeid.

Anskaffelser og industri

Denne siden drives av Forsvarsmateriell. Forsvarsmateriells hovedoppdrag innebærer å fremskaffe, forvalte og avhende materiell slik at Forsvarets operative evne ivaretas best mulig. Dette gjør vi i tett samarbeid med partnere og allierte, og ikke minst med industri både i Norge og internasjonalt. Uten slike samarbeid vil ikke Norge hverken evne å henge med på den rivende utviklingen vi ser innen forsvarsteknologi, eller ha råd til å anskaffe og forvalte det Forsvaret har behov for.  

Forsvarsanskaffelser.no er forsvarssektorens informasjonskanal for anskaffelser, industri- og materiellsamarbeid. Her skal du finne den informasjonen du trenger for å forstå anskaffelsesprosessen vi benytter; hvorfor regelverket er innrettet som det er og hvilke juridiske og politiske rammer som styrer det vi gjør. Du skal også finne informasjon om det du trenger for å navigere industrisamarbeid, materiellsamarbeid, kontraktsrevisjon, kvalitetssikring, teknologibeskyttelse og mer. 

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne om du ikke fant det du lette etter, eller har innspill til forbedringer på siden vår.

[email protected]

 

Militærhospitalet_1920x1080

Gå til Forsvarsmateriells hjemmeside (fma.no)