Doffin - database for offentlige innkjøp

Vi ønsker å gjøre det lettere for potensielle leverandører å bruke utlysningsportalene som brukes i offentlige anskaffelser. Her følger en forklaring på de ulike typene kunngjøringene offentlige etater som Forsvarsmateriell benytter. I bunn av siden er det lenker til de ulike kunngjøringstypene i form av filtrerte søk.

Doffin - database for offentlige innkjøp

Veiledende kunngjøring (RFI)

Veiledende kunngjøring viser Forsvarsmateriells planlagte anskaffelser. Vi benytter dette ofte for å innhente informasjon fra markedet (markedsundersøkelse).

Intensjonskunngjøring

Intensjonskunngjøring benyttes av Forsvarsmateriell i de tilfeller vi har til hensikt å inngå kontrakt med en leverandør eller flere leverandører. Dette gjør vi når vi mener å ha hjemmel til å inngå en direkte anskaffelse. Formålet med kunngjøringen er å informere markedet om vår hensikt.

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Alminnelig kunngjøring av konkurranse viser alle Forsvarsmateriells kunngjorte anskaffelser med frist for mottak av forespørsel om å delta i konkurransen (for begrensede konkurranser der det er prekvalifisering) eller frist for å innlevere tilbud (ved åpne konkurranser).

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

Dette er inngåtte kontrakter der kontraktsverdien overstiger EØS-terskelverdien, kunngjøres senest 30 dager etter kontraktinngåelse.