Fremtidige anskaffelser

Investeringsplanen er ledende for Forsvarsmateriells anskaffelser.

Fremtidige anskaffelser

Formål

Et sentralt element i investeringsplanleggingen er utarbeidelsen av investeringsplanen. Hensikten er å sikre at EBA- og materiellutviklingen er i tråd med utviklingen av forsvarssektorens totale struktur slik den er besluttet av Stortinget. Planen skisserer prioriteringer og satsningsområder knyttet til forsvarssektorens EBA- og materiellinvesteringer og ivaretar planleggingen for anskaffelser og utvikling av forsvarssektorens EBA og materiell i et kort (4 år) og mellomlangt (8 år) perspektiv.

Struktur

Med grunnlag i investeringsplanen utgir FD en oversikt over framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) for perioden 2022–2029. Hensikten er å gi industrien tidlig innsikt i fremtidige planlagte investeringer, og med det bidra til å videreutvikle norsk industris evne til å understøtte forsvarssektorens investeringsbehov.

FAFforside2019
FAF

Fremtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2023 - 2030

Forsvarsdepartementet oppdaterer årlig informasjon om planlagte investeringer og anskaffelser. Dokumentet omtales ofte som FAF. Trykk her for å lese eller laste ned dokumentet.

Ansvarlig i Forsvarsmateriell

Investeringsavdelingen

Ved spørsmål ta kontakt med Porteføljeansvarlig, på postboks [email protected]