Kontraktsrevisjon

Kontraktrevisjon gjennomføres hovedsakelig i de tilfeller hvor det er en eneleverandørsituasjon, og erstatter dermed manglende konkurranse.

Kontraktsrevisjon

Seksjon kontraktrevisjon (KRK) er et faglig støtteorgan for anskaffelser i forsvarssektoren. Det foretas kostnadskontroll ved kjøp uten konkurranse eller når konkurranse er mislykket. Kostnadskontrollen utføres i henhold til Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF). For å gjøre prosessen enklere for begge parter, har KRK enkelte ønsker til hvordan leverandører skal utforme og presentere underlag og skjemaer avhengig av hva slags kostnadskontroll som skal utføres. Det er to hovedtyper kostnadskontroll.

Hva er en selvkostkalkyle?

Nedenfor vises selvkostkalkylen som anbefales i ARF § 17-8(2). Utfyllende informasjon om selvkostkalkylen finnes i ARF, samt dokumentene «spesifikasjon av pris» og «alminnelige vilkår for kostnadskontroll». De nevnte dokumentene kan lastes ned nederst på denne siden.