Forskning, utvikling og innovasjon

Forskning, utvikling og innovasjon er avgjørende for forsvarets teknologiske utvikling.

Forskning, utvikling og innovasjon

Formål 

Formålet med FOU/Innovasjon er å gi Forvaret tilgang til ny teknologi og fremtidsrettede løsninger.

Struktur 

FOU og Innovasjon er organisert på ulike måter. I Forsvarsmateriell er det sjef for Materiellforvaltning og FOU seksjonen i Materiellavdelingen som har ansvaret for å koordinere Forsvarsmateriells behov for og kjøp av FOU-tjenester. FFI er en viktig samarbeidspartner innenfor forskning og for tiden gjennomføres forskningsprogramet ICE works: ICE worx – FFIs innovasjonssenter for forsvarssektoren

trekant og tidlig materiellsamarbeid_medTittel.svg

FFI/ICE Worx 

Senter for innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering (ICE worx) ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), legger til rette for samarbeid om uttesting, eksperimentering og utvikling av (sivil) teknologi for militære anvendelser. ICE worx inviterer til ulike arrangementer gjennom året. Ved å registrere din bedrift i dette skjemaet vil dere bli lagt i databasen til FFI, og du vil få nyhetsbrev når det kommer nye aktiviteter. ICE worx ønsker at bedrifter som ønsker å ta kontakt angående teknologiske konsepter og løsninger fyller ut kontaktskjema: Kontaktskjema ICE worx (ffi.no).

Ytterligere informasjon angående aktivitetene finner du i vedlegget vedlagt. Benytt det som er hensiktsmessig. Ta gjerne forbindelse om du ønsker ytterligere dialog. 

Hvordan komme i inngrep med forskningen

Søknad om FOU midler til FD: Veileder for sektoransvaret for forskning - regjeringen.no
Kontakte FFI: Samarbeid med ICE worx (ffi.no)
Kontakte Forsvarsmateriell: Sjef Materiellforvaltning og FOU, Bjørn Teige: [email protected] 
Forsvars og sikkerhetsindustriens forening (FSi: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

Ansvarlig i Forsvarsmateriell

Materiellavdelingen ved seksjon for Materiellforvaltning og FOU

Ved spørsmål ta kontakt med Sjef Materiellforvaltning og FOU, Bjørn Teige på [email protected]