Krevende, og veldig gøy!

Sigrun jobber som virksomhetsarkitekt i Programorganisasjonen Mime/MAST, og jobber dermed med det som er blant Norges største IT-programmer.

En virksomhetsarkitekt, meget kort oppsummert, jobber med å se på hvordan en virksomhet er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes.

- Målet i jobben er å kunne lage beslutningsunderlag som sikrer gode sammenhenger mellom arbeidsprosesser og IT-løsninger. Ved å identifisere sammenhengen mellom ulike elementer, og hvordan en endring påvirker disse, sørger man for at man jobber helhetlig i virksomheten, forteller Sigrun.

Hun jobber både med å utvikle arkitektur i sektoren, altså modellere forretningstjenester og IKT-tjenester og deres sammenheng, i tillegg til å forbedre selve arkitekturfunksjonen hun er en del av.

Dette betyr å sørge for at alle arkitektene jobber mot et felles mål og at arkitekturen henger sammen. Hun jobber også opp mot andre arkitekturmiljøer i forsvarssektoren, noe som gir en stor kontaktflate innenfor faget.

 

Smilende kvinne som kjører båt ikledd solbriller og lue
Sigrun er glad i å reise, og har vært i 28 land. Hun setter også stor pris på å feriere i Norge. Foto: privat

 

Lang fartstid i sektoren

Etter fullført idrettslinje på videregående skole og noen år med jobbing og reising, tok Sigrun som et av de siste kullene på UiO det som da het en cand. mag.-grad i informatikk.

Siden den gang har hun i all hovedsak jobbet i forsvarssektoren. Etter å ha startet med å jobbe på servicedesk, ble hun endringsleder.

- Det var her min interesse for kontinuerlig forbedring og prosessmodellering startet. Dette førte meg videre til sentral prosessforvaltning hos Forsvarets FIF-administrasjon. Deretter startet jeg som virksomhetsarkitekt på Cyberforsvarets våpenskole, sier Sigrun.

- En naturlig videreutvikling ble å se på prosesser i en større sammenheng, som hvilke tjenester de understøtter i organisasjonen og hva som trengs for å løfte disse i form av IKT. Jeg har også jobbet med å etablere arkitekturfunksjoner, da disse oppgavene krever at mange jobber sammen i team.

Hvorfor Forsvarsmateriell?

- Etter en tur ute i det private ønsket jeg meg tilbake til sektoren. Denne gangen ble det Forsvarsmateriell, og det var det flere grunner til.  Samfunnsoppdraget vi har, gjør at jobben er meningsfull. Det er store ambisjoner om digitalisering i sektoren. Dette gir et stort potensial for å skape endringer, både i måten vi jobber på, og innen teknologi.

Dette er veldig krevende, men også veldig gøy!

Goder med faktisk verdi

- I tillegg til mange gode kollegaer og interessante arbeidsoppgaver, har Forsvarsmateriell flere goder til sine ansatte som også gjorde at jeg ønsket meg tilbake. Mulighet for trening i arbeidstiden, for eksempel.

Sigrun jobber på Kolsås, hvor de har gode treningsfasiliteter.

- Det er ofte ganske vanskelig å få trent etter arbeidstid. Unger skal kjøres, ting skal ordnes, og dørstokkmila er lang. Da er det fint å kunne trene på jobb, forteller Sigrun.

- Jeg trenger heller ikke ha medlemskap i diverse studioer, da treningsfasilitetene i leiren er veldig gode. Fra klatrevegg, squashbane, svømmehall og treningsstudio til mer organisert trening som spinning, fotball, sirkeltrening og yoga.

Mulighet til å ha hjemmekontor trekkes fram som en fordel, samt gode pensjonsavtaler og gode lånebetingelser gjennom Statens pensjonskasse, noe som Sigrun mener er et gode som betyr enda mer i dag enn for noen år siden. 

Forsvarsmateriell har stort fokus på kompetanseheving, så mulighetene til å ta kurs og delta på konferanser er også et stort pluss, mener Sigrun.

Det beste med jobben

- Det beste med jobben min er å få delta i et travelt og sammensatt miljø av både militært personell og sivilt ansatte. Sammen jobber vi for å øke Forsvarets operative evne gjennom store virksomhetsprogrammer, som i tillegg til å drive digitaliseringsreisen til Forsvaret, også jobber med å levere oppdragene våre på en smidigere måte. 

Arkitekten Sigrun trives godt i Forsvarsmateriell.

- Det er en spennende arbeidsplass. Vi er stadig i utvikling, har interessante arbeidsoppgaver, gode kollegaer og vi jobber for et viktig samfunnsoppdrag. Jeg ville absolutt anbefale andre å begynne å jobbe i Forsvarsmateriell!

En av kjernekompetansene i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter, er flyingeniører med særlig kunnskap om luftdyktighet, samt design, drift og vedlikehold av luftfartøy. Kompetansen er avgjørende for FMAs evne til både å anskaffe og drifte de militære luftsystemene Forsvaret opererer. Foto: Forsvarsmateriell

Klikk her for å se alle våre ledige stillinger