2018-04-21-ovelse-bjorgvin-HV-09-Forsvaret2

Nordic Combat Uniform (NCU)

Det nordiske samarbeidsprosjektet NCU skal anskaffe og utruste soldater i de fire deltagerlandene med ny, felles kampuniform.

Obscore-forsvaret
De nye feltuniformene skal brukes av
hele Forsvaret

Nordic Combat Uniform (NCU)

Bakgrunn

I 2014 fikk Forsvarsmateriell gjennomføringsoppdrag fra Forsvarsdepartementet for prosjekt 4019 -Bekledning og beskyttelse, herunder Nordic Combat Uniform systems (NCU).
NCU er et delprosjekt i P4019, og inngår i en felles anskaffelse med Sverige, Danmark og Finland (NORDEFCO). Prosjektet skal erstatte og forsterke eksisterende stridsuniformer for de nordiske nasjonene. Forsvarsmateriell felleskapasiteter er ansvarlig for gjennomføring av anskaffelsen.

Nordisk samarbeid med felles mål

Prosjektet ble initiert i februar 2016. Målet er å anskaffe en felles stridsuniform som består av plagg fra innerst til ytterst. De tekniske kravene for systemet vil være de samme for alle nasjonene, med unntak av logistiske krav og nasjonale kamuflasjemønstre.

Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) er et samarbeid mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Formålet med NORDEFCO er å styrke medlemslandenes nasjonale forsvar, utforske og/eller finne felles synergier og fasiliteter for effektive felles løsninger.

Anskaffelsen for NCU blir gjennomført av det danske Forsvarsministeriets Materiel- og
Indkøbsstyrelse, det finske Försvarsmaktens logistikverk, det svenske Försvarets materielverk og Forsvarsmateriell. Forsvarsmateriell leder anskaffelsesprosessen på vegne av – og sammen med - de andre innkjøpsorganisasjonene.

Anskaffelsesavtalen antas å koste 100 til 150 millioner Euro for Norge, og totalt 290 til 425 millioner Euro totalt for alle nasjonene.

Visste du at?

Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) er et samarbeid mellom Danmark, Finland, Island og Norge.