2018-04-21-ovelse-bjorgvin-HV-09-Forsvaret2

Nordic Combat Uniform (NCU)

Det nordiske samarbeidsprosjektet NCU skal anskaffe og utruste soldater i de fire deltagerlandene med ny, felles kampuniform.

Obscore-forsvaret
De nye feltuniformene skal brukes av
hele Forsvaret

Nordic Combat Uniform (NCU)

Felles rammeavtale for Nordic Combat Uniform er signert

Norge har sammen med Danmark, Sverige og Finland signerte en felles rammeavtale med den norske leverandøren Oskar Pedersen AS. Rammeavtalen ble signert 08.02.22 

Rammeavtalen har en total verdi på 425 millioner Euro for alle nasjonene, med syv års varighet. 

Bakgrunn

I 2014 fikk Forsvarsmateriell gjennomføringsoppdrag fra Forsvarsdepartementet for prosjekt 4019 -Bekledning og beskyttelse, herunder Nordic Combat Uniform systems (NCU).
NCU er et delprosjekt i P4019, og inngikk i en felles anskaffelse med Sverige, Danmark og Finland (NORDEFCO). Prosjektet skal erstatte og forsterke eksisterende stridsuniformer for de nordiske nasjonene.

Nordisk samarbeid med felles mål

Prosjektet ble initiert i februar 2016 som et nordisk samarbeid. Målet var å anskaffe en felles stridsuniform som består av plagg fra innerst til ytterst. De tekniske kravene for systemet er de samme for alle nasjonene, med unntak av logistiske krav og nasjonale kamuflasjemønstre.

Anskaffelsen for NCU ble gjennomført av det danske Forsvarsministeriets Materiel- og
Indkøbsstyrelse, det finske Försvarsmaktens logistikverk, det svenske Försvarets materielverk og Forsvarsmateriell. Forsvarsmateriell ledet anskaffelsesprosessen på vegne av – og sammen med - de andre innkjøpsorganisasjonene.

NORDEFCO

Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) er et samarbeid mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Formålet med NORDEFCO er å styrke medlemslandenes nasjonale forsvar, utforske og/eller finne felles synergier og fasiliteter for effektive felles løsninger.

Visste du at?

Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) er et samarbeid mellom Danmark, Finland, Island og Norge.