Et dansk Seahawk helikopter flyr under en demodag i Oslofjorden.  Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

MH-60R Seahawk

Seahawk-helikoptre vil gi Luftforsvaret kapasitet til å kunne støtte Kystvakten i å holde kontroll på våre havområder, utøve suverenitetshevdelse og redningsaksjoner.

silhuetter_Seahawk_beige_Seahawk
De nye helikoptrene skal brukes av Luftforsvaret til understøttelse av Kystvakten
MH-60R Seahawk_2 _1920x1060.jpg

Beskrivelse

Med embarkerte helikoptre får Kystvakten større rekkevidde, raskere responstid og styrket kontrollkapasitet.

Maritim helikopterkapasitet skal etableres med MH-60R Seahawk for å bedre Kystvaktens evne til suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse, søk og redning (SAR) til sjøs, samt å støtte det sivile samfunn.

Helikoptrene vil også styrke Forsvarets fellesoperative kapasitet, herunder bidrag til overvåking, situasjonsforståelse og maritim krigføring.

I juni 2022 besluttet regjeringa å avslutte innfasinga av NH90 maritime helikoptre, og ga Forsvarsmateriell oppdrag om å heve kontrakten med leverandøren. Sommeren 2023 godkjente Stortinget en anskaffelse av seks MH-60R Seahawk gjennom en myndighetsavtale med USA.

Kontrakten om produksjon av de norske helikoptrene ble signert 26. oktober 2023 mellom den amerikanske marinen og helikopterprodusenten Lockheed Martin Sikorsky. Helikoptrene skal mottas fra 2026 og blir innfaset i perioden 2027–2030 med base på Bardufoss.

MH-60R, gjerne omtalt bare som «Romeo», er en modernisert utgave av SH-60B/F Seahawk som ble satt i tjeneste på midten av 1980-tallet.

Romeo ble faset inn av den amerikanske marinen i 2006. Siden den gang er MH-60R blitt levert i over 330 eksemplarer til USA, Australia, India, Saudi-Arabia og Danmark. Helikopteret er bestilt av Hellas og Spania i tillegg til Norge.

Kostnadsramma dekker langt mer enn selve helikoptrene. Eksempelvis kommunikasjonsutstyr og installasjon og integrasjon av dette, reservedeler, støtteutstyr, trening og opplæring, usikkerhetsavsetning og oppgradering og tilpasning av bygningsmasse på Bardufoss. I tillegg utrustes og tilpasses Sjøforsvarets helikopterbærende fartøyer. I tillegg til de tre kystvaktfartøyene i Jan Mayen-klassen og KV Svalbard, omfatter dette også de fire fregattene i Fridtjof Nansen-klassen og logistikkfartøyet KNM Maud.

Blant annet med erfaringer fra Danmark, som allerede opererer MH-60R, er det mulig å korte ned perioden for operativ test og evaluering (OT&E) og komme tidlig i gang med etablering av SHOL på fartøyene («Ship Helicopter Operating Limitations»).

 

To tegninger av helikopteret, en fra hver side.
Slik blir MH-60R Seahawk med norske farger og merkinger. Illustrasjon: Forsvarsmateriell Luftkapasiteter

 

Relaterte artikler