Jan Mayen3_1920x1080

Nye kystvaktfartøy

Tre nye kystvaktfartøy erstatter fartøy i Nordkapp-klassen. Anskaffelsen av kystvaktfartøyene er en av de største forsvarsanskaffelsene gjort i maritim sektor i Norge noensinne.

KV-Svalbard-forsvaret
De nye fartøyene skal brukes av
Sjøforsvaret

Nye kystvaktfartøy

Kystvakten er statens primære myndighetsutøver til havs og ivaretar den maritime sikkerheten i områder under norsk jurisdiksjon sammen med øvrige etater. Fartøyene vil tjene Kystvakten, kystnasjonen Norge og det norske forsvar i mange tiår fremover.

De tre nye kystvaktfartøyene i Jan Mayen-klassen, heter «KV Jan Mayen», «KV Bjørnøya» og «KV Hopen». Den totale kostnadsrammen for selve prosjektet er på 7,2 milliarder norske kroner (2022-kroner).

Jan Mayen2_1920x1080.jpg

Kystvaktens flåte

Kystvakten består i dag av en flåte på 15 fartøyer. Fire av disse er helikopterbærende. Fartøyene opererer i hele Norges maritime interesseområde, inkludert arktiske farvann. Fartøyene bidrar daglig med blant annet til suverenitetshevdelse, søk og redning, ressursforvaltning, slepeberedskap og oljevern.

2014-11-05-kystvaktskipet-KVsvalbard-Forsvaret
De nye kystvaktskipene erstatter Nordkapp-klassen. Nordkapp-klassen ble innfaset i 1981 og har vært i Kystvaktens tjeneste i snart 40 år. Her ser vi Kystvaktskipet KV Svalbard i Recherchefjorden utenfor Svalbard vinterstid.

Jan Mayen-klassen

Teknologivalg på de nye kystvaktfartøyene vektlegger miljøorienterte løsninger innenfor det mulighetsrommet som fartøyenes oppgaver, operasjonsmønster og operasjonsområde tillater.

Fartøyene er bygget etter strenge miljø- og utslippskrav, inkludert fremtidige utslippskrav som er varslet innført.

Kystvaktprosjektet

Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsmateriell i oppdrag å gjennomføre anskaffelsen. Anskaffelsen gjøres i henhold til anskaffelsesreglement for forsvarsektoren og er rettet mot norske verft.

Prosjektet ble vedtatt i Stortinget i Stortingsproposisjon 1 2013/2014; da som ett fartøy. I 2016 ble oppdraget utvidet til tre fartøyer. Endringen innebar at Forsvarsdepartementet måtte fremme prosjektet på nytt for Stortinget. Stortinget vedtok ny kostnadsramme på 6,8 milliarder kroner i St. prop. 66 S (2017-2018).

Leverandør

25. juni 2018 inngikk Forsvarsmateriell og Vard Group AS Langsten kontrakt om byggingen av tre nye kystvaktfartøy til en kontraktsverdi på 5, 2 milliarder kroner. Vard gruppen er en stor nasjonal aktør innen bygging av spesialiserte fartøyer med tre skipsverft lokalisert i Norge. De har tidligere blant annet bygget KV Svalbard og Etterretningstjenestens nye skip Marjata.

Andelen norske underleverandører er stor i tilbudet fra Vard og vil bidra til å videreutvikle nasjonal kompetanse og kapasitet innen den maritime næringen.

Skroget til kystvaktskipet KV Bjørnøya ankommer Vard Langsten for utrusting
Skroget til kystvaktskipet KV Bjørnøya i det det ankommer Vard Langsten for utrusting den 10.03.22.

Status

KV Jan Mayen ble levert Kystvakten i april 2023, KV Bjørnøya i november 2023 og KV Hopen er planlagt levert medio 2024.

Fakta om nye kystvaktfartøy

Om fartøyene

Det er viktig at fartøyene er utrustet med kapasiteter som er nødvendig for å patruljere og løse pålagte oppgaver i hele Norges interesseområde, inkludert arktiske farvann.

Fartøyene skal operere med støtte fra eget helikopter.
Det stilles krav til fartøyenes havgående egenskaper, styrke, sjøgående egenskaper, helikopterkapasitet, isgående egenskaper, sensor- og kommunikasjonskapasitet.

Fartøyene skal ha evne til å samvirke med og støtte sivile og militære avdelinger.

Tidslinje for nye kystvaktfartøy

2013

Prosjektet vedtas i Stortinget, da som ett fartøy. I 2016 ble oppdraget utvidet til tre fartøyer

2017

Forsvarsmateriell utlyser anbudskonkurransen om bygging av nye fartøy til Kystvakten

2018

Forsvarsmateriell inngår kontrakt med Vard Group AS Langsten

2019

Designfase

2020

Byggingen av de nye kystvaktfartøyene starter

2020/2022

Test av første fartøy

2023

Første og andre fartøy levert

2024

Tredje fartøy blir levert

Bilder av Kystvaktens nye fartøy

Jan Mayen1_1920x1080
Jan Mayen3_1920x1080
KV Bjørnøya har ankommet3_4000x2250
Illustration-Coast-Guard-Vessels
KV Bjørnøya har ankommet5_4000x2250
Forsvarets nyeste kystvaktfartøy er under slep til Norge3_16x9
Jan Mayen2_1920x1080
Jan Mayen4_1920x1080
2017

Forsvarsmateriell utlyser anbudskonkurransen om bygging av nye fartøy til Kystvakten

2018

25. juni - Forsvarsmateriell kontrakt med Vard Group AS Langsten

2019

Byggingen av de nye kystvaktfartøyene starter

2021

Test av første fartøy

2022

Første fartøy blir levert

2023

Andre fartøy blir levert

2024

Tredje fartøy blir levert