2019-03-22-cv90-sting-kampvogn-vinterovelse-northern-wind-19-sverige-Forsvaret

Kampvognprosjektet

Kampvognprosjektet er Hærens største investering noensinne. De nye CV90-vognene skal erstatte Hærens gamle CV9030-flåte og vil gi Hæren et betydelig operativt løft.

cv90-forsvaret
Kampvognene skal brukes av
Hæren

Fakta om CV90


Størrelse: 25 tonn

Mannskap: Vognfører, vognkommandør, skytter og åtte soldatar i stridsrom

Toppfart: Cirka 70 km/t

Beskyttelse: Moderne og forsterket pansring som gir soldatene bedre beskyttelse enn tidligere.

Kampvognprosjektet

​​​​​​De nyanskaffede vognene skal erstatte CV9030-vognene som ble tatt i bruk av Hæren på 90-tallet. Prosjektet har en kostnadsramme på 10 milliarder kroner. Prosjektet innebærer en oppgradering av CV9030-flåten på 103 kampvogner og bygging av 41 helt nye vogner. Den nye CV90-familien vil bli levert i fem modeller med ulike egenskaper.​

Det norske kampvognprosjekt skal levere 74 stormpanservogner, 21 oppklaringsvogner, 15 stridsledelsesvogner, 16 stormingeniørvogner og 16 multirollevogner med bergings, VIP-, transport- og sanitetskapasitet. Fire av stormpanservognene MK III ​vil gå som skolevogner i tillegg til to MK I - vogner.

Vognene er heldigitalisert, noe som betyr at alt fra ammunisjonslagre til motorstatus kan kontrolleres via berøringskjermer. De nye vognene er mye bedre beskyttet mot miner, men har fortsatt utmerket fart og mobilitet. Vognene kan operere både under ekstrem kulde og ekstrem varme.

Kontraktører

Hovedkontraktør for leveransen av Hærens nye CV90 kampvogner er BAE Systems Hägglunds AB fra Sverige.

Prosjektet har også inngått flere gjenkjøpsavtaler som gjør at en rekke norske industribedrifter er delaktige i prosjektet, blant annet CHS Nor AS, Ritek AS, Kongsberg ​Gruppen, Thales Norge AS, Vinghøg AS,​​​T&G Elektro, Norautron AB​ og Tamek ​AS​​.

Status

I april 2019 mottok Hæren siste leveranse av sine CV90 kampvogner. Hæren er nå utrustet med 140 topp moderne kampvogner som er blant de mest teknologisk avanserte våpensystemene i verden.

Fakta om CV90


Størrelse: 25 tonn

Mannskap: Vognfører, vognkommandør, skytter og åtte soldatar i stridsrom

Toppfart: Cirka 70 km/t

Beskyttelse: Moderne og forsterket pansring som gir soldatene bedre beskyttelse enn tidligere.

Heldigitalisert

Hærens nye CV90 kampvogner har like mange IP-adresser som en mellomstor norsk bedrift. Nærmere 200 unike IP-adresser gjør at mannskapene hele tiden sender og mottar kritisk informasjon fra egen og andres vogner

Bilder av CV90

CV90 stormpanservogn fra Telemark Bataljon kjører på vei i Tolga under Trident Juncture. (Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret)
Panserbataljonens sjefsvogn «Rex» under skarpskytingsøvelsen Thunder Reindeer 2019 i Troms. (Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret)
CV9030 stormpanservogner fra Telemark bataljon øver under øvelse Noble Jump 2019. (Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret)
2012

21. juni - Forsvarets logistikkorganisasjon signerte kontrakt med BAE Systems Hägglunds

2015

24. februar - Serieleveransene ble innledet med levering av Stormpanservogner

2015

September - Hæren ved Panserbataljonen fikk sine første vogner

2019

26. april - Hæren og Forsvarsmateriell markerte at den siste kampvognen er overlevert til landmakten