2019-03-22-cv90-sting-kampvogn-vinterovelse-northern-wind-19-sverige-Forsvaret

Kampvognprosjektet

Kampvognprosjektet var Hærens største investering noensinne. De nye CV90-vognene erstatter Hærens gamle CV9030-flåte og vil gi Hæren et betydelig operativt løft.

cv90-forsvaret
Kampvognene skal brukes av
Hæren

Kampvognprosjektet

Fakta om prosjektet

Prosjektets navn: Prosjekt 5436 Nye kampvogner til Hæren.

Omfang: 144 kampvogner av typen CV90.

Prosjektets verdi: En ramme på drøye 10 MRD.

Prosjektets deltakere: Forsvarsmateriell og Hæren.

Oppdrag gitt: Juni 2012.

Ferdigstillelse: Innen 2019.

Beskrivelse

I april 2019 mottok Hæren siste leveranse av sine CV90 kampvogner. Det norske kampvognprosjekt leverte 74 stormpanservogner, 21 oppklaringsvogner, 15 stridsledelsesvogner, 16 stormingeniørvogner og 16 multirollevogner med bergings, VIP-, transport- og sanitetskapasitet. De nye vognene erstatter CV9030-vognene som ble tatt i bruk av Hæren på 90-tallet. Prosjektet innebar både en oppgradering av CV9030-flåten på 103 kampvogner og bygging av 41 helt nye vogner. Den nye CV90-familien blir levert i fem modeller med ulike egenskaper.​

Hovedkontraktør for leveransen av Hærens nye CV90 kampvogner er BAE Systems Hägglunds AB fra Sverige. Vognene er heldigitalisert, noe som betyr at alt fra ammunisjonslagre til motorstatus kan kontrolleres via berøringskjermer. De nye vognene er mye bedre beskyttet mot miner, men har fortsatt utmerket fart og mobilitet. Vognene kan operere både under ekstrem kulde og ekstrem varme. Hærens nye CV90 kampvogner har like mange IP-adresser som en mellomstor norsk bedrift. 

Prosjektet har også inngått flere gjenkjøpsavtaler som gjør at en rekke norske industribedrifter er delaktige i prosjektet, blant annet CHS Nor AS, Ritek AS, Kongsberg ​Gruppen, Thales Norge AS, Vinghøg AS,​​​T&G Elektro, Norautron AB​ og Tamek ​AS​​.

CV90 stormpanservogn fra Telemark Bataljon kjører på vei i Tolga under Trident Juncture. (Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret)
CV9030 stormpanservogner fra Telemark bataljon øver under øvelse Noble Jump 2019. (Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret)
Panserbataljonens sjefsvogn «Rex» under skarpskytingsøvelsen Thunder Reindeer 2019 i Troms. (Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret)

Les om flere av våre prosjekt