ingenDato-eksempel-ny-lastevogn-forsvaret

Lastevognporteføljen

Forsvaret trenger erstatning for dagens lastevogner.

Lastevogn-forsvaret
Nye lastevogner kommer til å brukes i
alle forsvarsgrenene

Lastevognporteføljen

Forsvaret trenger erstatning for dagens lastevogner. Ettersom det er et tilsvarende behov i Sverige, har Forsvarsmateriell valgt å inngå en rammeavtale sammen med Försvarets Materialverk og én felles leverandør. 

Lastevognporteføljen består i dag av seks prosjekter som skal ruste Forsvaret med nye lastevogner. Lastevognporteføljen består av bergingsvogner, tungtransportvogner, flyplassvogner, tippvogner og lastevogner. Forsvarsmateriell Landkapasiteter er ansvarlig for gjennomføringen av anskaffelsen.

Kontraktør

Forsvarsmateriell inngikk i mars 2014 rammeavtale med Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (RMMV). Den nye lastevognene vil styrke Forsvarets logistikk- og operative evne.

Status

I 2019 ble 21 flyplassvogner satt ut i prøvedrift. Disse er fordelt på Rygge,
Ørlandet, Andøya og Bardufoss.

Fra 2021 og frem til og med 2026 får Forsvaret de resterende vognene levert.

Lastevognporteføljen

Fem ulike typer

Bergingsvogner: Brukes i berging, evakuering og krigsskadereparasjoner langs vei og i terreng.

Tungtransportmateriell: Skal brukes til å transportere Forsvarets stridsvogner og annet tungt belte og hjulgående materiell.

Flyplassvogner: Skal brukes til vintervedlikehold av flyplasser og til å trekke sope- og blåseenhet.

Tippvogner: Skal transportere masser ved ingeniøroppdrag. Brøyte og strø veier under vinterforhold.

Lastevogner: Skal transportere gods lastet i container eller på lasteflak. Stykkgods på lasteplan.

Bilder av Forsvarets lastevogner

2014-03-31-Nye-lastevogn-RMMV2-Forsvarsmateriell
2014-03-31-Nye-lastevogner-RMMV1-Forsvarsmateriell
2014-03-31-Nye-lastevogner-RMMV-Forsvarsmateriell
Nye-lastevogner-RMMV3-Forsvarsmateriell
Nye-lastevogner-RMMV4-Forsvarsmateriell
Nye-lastevogner-RMMV5-Forsvarsmateriell
Nye-lastevogner-RMMV6-Forsvarsmateriell