ingenDato-eksempel-ny-lastevogn-forsvaret

Lastevognporteføljen

Forsvaret trenger erstatning for dagens lastevogner.

Lastevogn-forsvaret
Nye lastevogner kommer til å brukes i
alle forsvarsgrenene

Lastevognporteføljen

Fakta om prosjektet

Prosjektets navn: Prosjekt 2559 Landbasert transportstøtte

Omfang: Seks prosjekter inngår i lastevognporteføljen, total leveranse ca 500 lastevogner.

Prosjektets verdi: Cirka 2,5 MRD.

Prosjektets deltakere: Det svenske Försvarets materielverk og Forsvarsmateriell.

Oppdrag gitt: 2018.

Ferdigstillelse: I løpet av 2023.

Beskrivelse

Lastevognporteføljen består i dag av seks prosjekter som skal ruste Forsvaret med nye lastevogner. Lastevognporteføljen består av bergingsvogner, tungtransportvogner, flyplassvogner, tippvogner og lastevogner.  Ettersom det er et tilsvarende behov i Sverige, har Forsvarsmateriell valgt å inngå en rammeavtale sammen med Försvarets Materialverk og én felles leverandør. 

Forsvarsmateriell inngikk i mars 2014 rammeavtale med Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (RMMV). Den nye lastevognene vil styrke Forsvarets logistikk- og operative evne. I 2019 ble 21 flyplassvogner satt ut i prøvedrift. Disse er fordelt på Rygge, Ørlandet, Andøya og Bardufoss. Høsten 2022 mottok Forsvarsmateriell sammen med Hæren de første nye lastevognene fra RMMV på Sessvollmoen. Frem til og med 2026 får Forsvaret de resterende vognene levert.
 

Lastevognporteføljen

Bergingsvogner: Brukes i berging, evakuering og krigsskadereparasjoner langs vei og i terreng.

Tungtransportmateriell: Skal brukes til å transportere Forsvarets stridsvogner og annet tungt belte og hjulgående materiell.

Flyplassvogner: Skal brukes til vintervedlikehold av flyplasser og til å trekke sope- og blåseenhet.

Tippvogner: Skal transportere masser ved ingeniøroppdrag. Brøyte og strø veier under vinterforhold.

Lastevogner: Skal transportere gods lastet i container eller på lasteflak. Stykkgods på lasteplan.

Modernisering av Forsvaret fortsetter11_1920x1080
2014-03-31-Nye-lastevogn-RMMV2-Forsvarsmateriell
Modernisering av Forsvaret fortsetter3_1920x1080
2014-03-31-Nye-lastevogner-RMMV-Forsvarsmateriell

Les om flere av våre prosjekt