P5447-3960

Artillerianskaffelse

Forsvarsmateriell signerte i slutten av 2017 kontrakt på leveranse av 24 skyts med tilhørende ammunisjonskjøretøy. Det nye systemet vil ha evne til å levere ildstøtte på avstander over 40 km på en effektiv og trygg måte.

M109-forsvaret
Det nye artillerisystemet skal brukes av
Hæren

Artillerianskaffelse

Fakta om prosjektet

Prosjektets navn: Prosjekt 5447 Nytt artilleri.

Omfang: 24 skys med tilhørende ammunisjonskjøretøy, med opsjon på ytterligere 24 skyts.

Prosjektets verdi: 1,8 milliarder norske kroner.

Prosjektets deltakere: Forsvarsmateriell og Hæren.

Oppdrag gitt: 2015

Ferdigstillelse: 2021

Beskrivelse

Forsvarsmateriell signerte i slutten av 2017 kontrakt på leveranse av 24 skyts med tilhørende ammunisjonskjøretøy, med opsjon på ytterligere 24 systemer til Hæren. Kontrakten ble inngått med Sør-koreanske Hanwha Land Systems i slutten av 2017. I kontrakten inngår det en avtale for logistikkstøtte i materiellets levetid og en avtale for etablering av et teknisk kompetansesenter ved Bjerkvik Tekniske Verksted. Tre kontrakter inngår i hovedkontrakten for artillerisystemet K9 Vidar; hovedkontrakten som omhandler leveransen av selve våpensystemet, vedlikeholdsavtalen og en avtale om etablering av teknisk kompetansesenter i Bjerkvik.

Hovedkontrakten omfatter en leveranse av 24 skyts (K9) med tilhørende ammunisjonskjøretøy (K10), med opsjon på ytterligere 24 systemer. Vedlikeholdsavtalen omfatter rammeavtaler for avrop og anskaffelse av reservedeler og teknisk støtte i levetiden til artillerisystemet. Avtalen om etablering av teknisk kompetansesenter artilleri innebærer oppbygging av kompetanse, leveranse av testutstyr og simulator til vognføreropplæring. 

Første leveranse av to skyts og ett ammunisjonskjøretøy fant sted høsten 2019. Resterende materiell ble levert høsten 2020. Før inngåelsen av hovedkontrakten ble en industrisamarbeidsavtale med Sør-Korea signert.

Hærens nye artilleri

Besetning: kommandør, vognfører, skytter og to kanonmenn.

Størrelse: 12 meter lang, 3,4 meter bred og 3,5 meter høy.

Stridsvekt: 48 tonn

Motor: 1000hp

Topphastighet: 67km/t

Rekkevidde: 490km

Bevæpning: Kanon 155mm, 52 cal, 41 granater.

Ildkraft: Tre skudd på 15 sek, åtte skudd per min

Sekundærbevæpning: 12,7 mm mitraljøse
 

I samarbeid med Hæren gjennomførte Forsvarsmateriell, januar 2016, vintertester av potensielle artillerikandidater. På bildet er den Sør-Koreanske K9 Thunder (foto: Simen Rudi).
I samarbeid med Hæren gjennomførte Forsvarsmateriell, januar 2016, vintertester av potensielle artillerikandidater. På bildet er den Sør-Koreanske K9 Thunder (foto: Simen Rudi).
I samarbeid med Hæren gjennomførte Forsvarsmateriell, januar 2016, vintertester av potensielle artillerikandidater. På bildet er den Sør-Koreanske K9 Thunder (foto: Simen Rudi).

Les om flere av våre prosjekt