Landstyrkene har fått nytt og kraftig forbedret militært tilpasset IKT-materiell

Flere hundre nye taktiske klienter ble denne uken overført til Hæren og Heimevernet. Klientene kan nærmest bare klikkes på plass i diverse kjøretøy. – Dette har vi sett frem til, sier sjef Brigade Nord Lars Lervik.

Det tar ikke lange tiden å skifte ut de gamle «paddene» i denne vognen. Nærmest bare et par klikk og så er den nye klienten DT13 på plass i Pasi-en.
Det tar ikke lange tiden å skifte ut de gamle «paddene» i denne vognen. Nærmest bare et par klikk og så er den nye klienten DT13 på plass i Pasi-en.

​Det er mange kjøretøy som i disse dager får nye taktiske klienter, også Pasi-en på bildet i Gardeleiren på Huseby utenfor Oslo. De taktiske klientene heter DT13 og ser ut som et avansert nettbrett - noe de på sett og vis er. DT13 brukes blant annet til å navigere, kommunisere og å et gi felles situasjonsbilde.

Nå får Hæren og Heimevernet flere enn 500 av disse taktiske klientene. Materiellet går til alle avdelinger i landstyrkene, men flesteparten går til Brigade Nord.

- Brigade Nord er meget fornøyd med leveransen av nye feltklienter og pc'er til vognene. Brigaden merker at det skjer mye med teknologi og at det er mange prosjekt som leverer; det er vi glade for, sier sjef Brigade Nord Lars Lervik.

VIKTIG LEVERANSE HURTIG I DRIFT

- Leveransen har gått etter planen, og gjennom erfaringer fra de tidligere leveransene ble en meget hurtig overføring til drift gjennomført i januar. Dette skylder også at både Forsvarsmateriell og Forsvaret er interessert i å få materiellet hurtig ut og i bruk, sier prosjektleder Thomas Christoffersen fra Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.

For prosjektleder Christoffersen - som selv har vært en tidligere bruker i landstyrkene - er det ekstra gledelig å levere nytt materiell til Hæren og HV.

- Jeg vet behovet for dette materiellet er stort, og at det kommer til god nytte for brukerne, sier han.

- Dette blir så bra, det, nikker brukerrepresentant Terje Marti enig.

GJENBRUK SPARER MILLIONER

Enheten kan gjenbruke docking og kabler fra gamle enheten, noe som sparer Forsvaret for mange millioner kroner, samt gjør den enkelt å bytte på brukernivå. DT13 kan også leveres med GPS og andre spesialtilpasninger.

- Alt i alt et betydelig løft på militært tilpasset IKT-materiell, konkluderer prosjektleder Christoffersen, systemansvarlig Holte og brukerrepresentant Marti. 

OM DT13

Dette taktiske IKT-materiellet er en del av virksomhetsprogrammet Mimes første leveranser.

Mime har til formål å modernisere den taktiske informasjonsinfrastrukturen i Forsvaret gjennom både betydelige materiellinvesteringer og tilstøtende brukertiltak.

Mime skal kontinuerlig levere IKT til bruk i felt til Forsvaret. 

Major Jonas Berg Sivertsen fra Hæren følger ivrig med når prosjektleder Thomas Christoffersen viser frem de nye DT13 som overføres til Hæren og Heimevernet denne uken.
Major Jonas Berg Sivertsen fra Hæren følger ivrig med når prosjektleder Thomas Christoffersen viser frem de nye DT13 som overføres til Hæren og Heimevernet denne uken.
Fra venstre: systemansvarlig Stig Jarle Holte, major Jonas Berg Sivertsen, brukerrepresentant major Terje Marti fra Hæren, og prosjektleder Thomas Christoffersen fra Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.
Fra venstre: systemansvarlig Stig Jarle Holte, major Jonas Berg Sivertsen, brukerrepresentant major Terje Marti fra Hæren, og prosjektleder Thomas Christoffersen fra Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.
Lars Lervik, sjef Brigade Nord.
Lars Lervik, sjef Brigade Nord.
- Vi kan gjenbruke docking og kabler. Da går det raskt å bytte ut de gamle, og vi sparer betydelige summer, forklarer systemansvarlig Stig Jarle Holte i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.
- Vi kan gjenbruke docking og kabler. Da går det raskt å bytte ut de gamle, og vi sparer betydelige summer, forklarer systemansvarlig Stig Jarle Holte i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.
Major Jonas Berg Sivertsen fra Hæren følger ivrig med når prosjektleder Thomas Christoffersen viser frem de nye DT13 som overføres til Hæren og Heimevernet denne uken.
Fra venstre: systemansvarlig Stig Jarle Holte, major Jonas Berg Sivertsen, brukerrepresentant major Terje Marti fra Hæren, og prosjektleder Thomas Christoffersen fra Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.
Lars Lervik, sjef Brigade Nord.
- Vi kan gjenbruke docking og kabler. Da går det raskt å bytte ut de gamle, og vi sparer betydelige summer, forklarer systemansvarlig Stig Jarle Holte i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.