Norge og Tyskland signerer avtaler for nye ubåter og missiler

Forsvarsmateriell skal anskaffe seks nye ubåter sammen med den tyske anskaffelsesorganisasjonen BAAINBw – fire til Norge og to til Tyskland. Nye sjømålsmissiler for bruk på norske og tyske marinefartøyer skal også anskaffes.

Avtale for nye ubåter2_16x9

Direktør for Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, signerte den 08.07.21 på vegne av Norge avtalene om felles norsk-tysk anskaffelse av nye ubåter og sjømålsmissiler. Sammen med den tyske anskaffelsesorganisasjonen Bundesamt für Ausrüstnung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) skal Forsvarsmateriell anskaffe seks nye ubåter – fire til Norge og to til Tyskland – i tillegg til nye sjømålsmissiler for bruk på norske og tyske marinefartøyer. 

«I arbeidet med disse avtalene har vi lært mye om hverandres organisasjoner, prosesser og kulturer. Dette danner et solid grunnlag for et langsiktig samarbeid mellom Norge og Tyskland.» sier Sørfonden. 

Norske og tyske myndigheter har inngått hver sin avtale med thyssenkrupp Marine Systems om leveranser av identiske 212CD-ubåter. Byggingen av den første båten, som skal leveres til Norge, skal etter planen begynne i 2023, med levering i 2029.  

Avtalen om felles anskaffelse av sjømålsmissiler av typen NSM Block 1A fra Kongsberg Defence and Aerospace ble signert av Mette Sørfonden på vegne av både norske og tyske myndigheter. Som en del av samarbeidet mellom Norge og Tyskland er det satt opp et felles norsk-tysk prosjektkontor i Bergen under norsk ledelse, men med personell fra begge land. 

Avtale for nye ubåter1_16x9.jpg

Norway and Germany sign agreements for submarine and missile acquisition 

 

Today the Director of the Norwegian Defence Materiel Agency, Ms. Mette Sørfonden, signed the agreements that will enable joint Norwegian-German acquisition of new submarines and Naval Strike Missiles. Through these agreements, NDMA and its German counterparts in the Bundesamt für Ausrüstnung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) will acquire six new submarines – four Norwegian and two German – as well as Naval Strike Missiles for use on both German and Norwegian naval vessels. 

“Working on these agreements we have gained valuable insights into our respective organizations, cultures and processes. This forms a solid basis for long term cooperation between Norway and Germany,” said Sørfonden. 

Norway and Germany each signed separate agreement with the German company thyssenkrupp Marine Systems for identical 212CD class submarines. Construction of the first submarine, intended for Norway, is slated to begin in 2023, with delivery in 2029.  

The agreement with Kongsberg Defence & Aerospace for joint acquisition of NSM Block 1A naval strike missiles was signed by Sørfonden on behalf of both countries. As part of the Norwegian-German cooperation, the Naval Strike Missile program is led by a joint project office in Bergen, Norway, staffed with personnel from both countries. 

Animasjon av ubåt sett nedenfra under vann