En epoke er over. Etter over 40 års tro tjeneste hvor Luftforsvaret løste oppdrag og hadde stående beredskap for Norge og NATO, har Forsvarsmateriell solgt størsteparten av Norges F-16 til Romania. Kontrakten sikrer også inntekter til den norske stat. Norges jagerfly er blant de best vedlikeholdte i verden, og har vært gjenstand for pågående vedlikehold og oppgraderinger. Selv om de er ferdige med sin tjeneste i Norge, vil de derfor tjene Romania godt i en årrekke fremover. 

Utfasing og avhending av materiell som av forskjellige grunner ikke lenger skal benyttes i forsvarssektoren er en av hovedoppgavene som er tillagt Forsvarsmateriell. Avhending av materiell gjennomføres med hjemmel i normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger. Prosessen for salg av denne type militærmateriell til andre nasjoner er omfattende, og må skje i samsvar med lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi , samt retningslinjer gitt av Forsvarsdepartementet.

Visste du at:

 • Salget av F-16 til Romania ikke bare omfatter fly, men også support, vedlikehold og trening av rumensk personell
 • Før flyene selges må de testflys av Forsvarsmateriells testflygere, slik at de holder den standarden de skal
 • Vår egen testflyger er en av verdens eldste jagerflypiloter og har over 30 års erfaring med å fly jagerfly
 • Salget bidrar til sirkulærøkonomi ved at vi reparerer og  modifiserer flyene slik at de kan vare så lenge som mulig
 • Et salg må godkjennes av flere instanser, både nasjonalt og internasjonalt
 • Salget innebærer inntekter som tilfaller den norske stat. Salget har også bidratt til inntekter for norsk industri som har fått oppdraget med å vedlikeholde flyene før overlevering.

Avdelingsdirektør for avhending, Magnus Hansvold, forteller hvorfor dette er et viktig salg. 

Fakta

 • 4 november signerte Forsvarsmateriell kontrakt med Romania om salg av to skvadroner, 32 fly, med tilhørende utstyr og reservedeler. Salget omfatter ikke bare 32 fly, men også support, vedlikehold og trening av rumensk teknisk personell. 
 • Forsvarsdepartementet ga i september 2019 Forsvarsmateriell i oppdrag å lede avhendingen av F-16 systemet innenfor gjeldende regelverk på den mest gunstige måte for staten. 
 • Fra før av har Forsvarsmateriell solgt inntil 12 F-16 til det amerikanske selskapet Draken International. Flyene skal brukes i trening mot amerikanske kampfly.  
 • Salget innebærer inntekter på 388 millioner euro som tilfaller den norske stat. Salget har også bidratt til inntekter for norsk industri som har fått oppdraget med å vedlikeholde flyene før overlevering.  
 • Prosessen for salg av norske F-16 og utstyrt relatert til flyet er svært omfattende og må godkjennes både av amerikanske og norske myndigheter. 
 • Første leveranse skal etter planen leveres i slutten av 2023 og andre skvadron i 2024. 
dokument-silhuett-forsvarsmateriell

Pressemelding

Klikk her for å lese den offisielle pressemeldingen vedrørende salget.
Slik er F16 flyene klargjort for salg4_1920x1080

Slik er flyene klargjort for salg

En viktig del av F-16-salget er at alle 32 jagerflyene skal igjennom omfattende vedlikehold før de leveres til Romania.

Her er en av verdens eldste jagerflypiloter

I mer enn 30 år har Norges egen Top Gun-pilot, jagerflyger Frode André, vært på begge sider av lydmuren. Få har flydd jagerfly like lenge som han.

Her er en av verdens eldste jagerflypiloter2_1920x1080
Norge selger et mindre antall F-16 til Draken International2_4000x2250

Norge selger et mindre antall F-16 til Draken International

Forsvarsmateriell har inngått kontrakt med den amerikanske selskapet Draken International for salg av inntil 12 F-16 jagerfly. Flyene skal brukes i trening mot amerikanske kampfly.

Pressemelding F16
Nå er Norges F-16 jagerfly solgt18_1920x1080
Nå er Norges F-16 jagerfly solgt4_1920x1080Sjef for avhendingsseksjonen, Magnus Hansvold
Nå er Norges F-16 jagerfly solgt9_1920x1080
Nå er Norges F-16 jagerfly solgt11_1920x1080
Nå er Norges F-16 jagerfly solgt12_1920x1080
Nå er Norges F-16 jagerfly solgt16_1920x1080
Nå er Norges F-16 jagerfly solgt17_1920x1080
Slik er F16 flyene klargjort for salg4_1920x1080
Slik er F16 flyene klargjort for salg5_1920x1080

F-35 har overtatt

Selv om Norge fortsatt har noen F-16, er det nå de nye F-35-flyene som har overtatt det operative ansvaret i Norge.