Industrisikkerhet

Forsvarsmateriell skal sikre at Forsvarets leverandører mottar, oppbevarer og håndterer skjermingsverdig informasjon, utstyr og materiell på riktig måte.

Foto: Jakob Østheim/Forsvaret.
Foto: Jakob Østheim/Forsvaret.

Industrisikkerhet reguleres av Lov av 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven) og omfatter å gi sikkerhetsmessig råd og veiledning, stille krav, godkjenne, inspisere og kontrollere Forsvarets leverandører ved sikkerhetsgraderte anskaffelser.

Sikkerhetsgradert anskaffelse – Anskaffelse som innebærer at leverandøren av varen eller tjenesten vil kunne få tilgang til skjermingsverdig informasjon eller objekt, eller som innebærer at anskaffelsen må sikkerhetsgraderes av andre årsaker.

Sikkerhetsavtale – Avtale som regulerer sikkerhetsmessige krav til leverandøren. Sikkerhetsavtale skal være inngått før leverandøren kan få tilgang til skjermingsverdig informasjon, utstyr eller materiell.