Ofte stilte spørsmål fra leverandører

Hva kan diskvalifisere en leverandør fra en anbudskonkurranse?

Banner-fma

Hva kan diskvalifisere en leverandør fra en anbudskonkurranse? Lenke

Hvordan begjærer vi innsyn i en konkurranse?

Hva er et ESPD-skjema? Hvor finner jeg det? Europeisk selverklæringsskjema

Utlyses alle anskaffelser til forsvarssektoren? Les om regelverk og terskelverdier.

Hvilke sikkerhetskrav stilles til leverandør og leveranse?

Krav til utforming og innhold i tilbudsdokumentasjonen

Etiske retningslinjer - hva er spesielt viktig å tenke på?

Begrepsavklaringer:

 • Leverandør, forsvarsindustrien: agenturer, produsenter og tjenesteleverandører til forsvarssektoren 
 • Anbud og anbudskonkurranse
 • Utlysning
 • Tildeling
 • Kunngjøring 
 • Request For Information (RFI): er dette det samme som veilende kunngjøring i Doffin? RFI er en del av markedsundersøkelsene til ingeniørene. De drar også på messer og konferanser, og gjør mye research på nettet for å finne de beste løsningene på behovet de skal dekke. 
 • Anskaffelse/fremskaffelse
 • Driftsanskaffelse
 • Anskaffelsesprosjekt/investeringsprogram
 • Gjenkjøp og gjenkjøpsavtale
 • Industrisamarbeid