Underlagt teknologi

Strategi for beskyttelse av norskutviklet teknologi søker å ivareta Forsvarets operative evne og forsvarsindustriens teknologiske fordel.

Underlagt teknologi

Per oktober 2022 er følgende teknologier underlagt Strategi for beskyttelse av norskutviklet forsvarsteknologi: 

Materiellsamarbeidskontoret

Kontor for materiellsamarbeid / Internasjonalt programkontor forvalter
teknologibeskyttelsesregimet på vegne av Forsvarsdepartementet.

Kontaktinformasjon ugradert:
[email protected]

Kontaktinformasjon Nasjonalt Begrenset Nett:
Forvarsmateriell INTERNASJONALT PROGRAMKONTOR (postboks) ([email protected])

Om du ikke mottar svar innen 5 dager, kontakt: [email protected]