Der skal jeg jobbe

Hva er det som får en konsulent i et privat selskap til å ønske å jobbe med metodeutvikling og programledelse i en offentlig etat? For Katrine ligger svaret i de store ambisjonene, unike utfordringene og kompetente menneskene som kjennetegner Forsvarsmateriell.

At etaten Forsvarsmateriell skulle bli hennes arbeidsgiver hadde Katrine bestemt seg for lenge før stillingsutlysningen kom. Da hadde hun vært innleid kursholder for Forsvarsmateriell i to år. Da hun så den utlyste stillingen i avdelingen IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell, hadde det lite å si at utlysningsteksten ikke traff helt. Katrine plukket opp telefonen og ringte på stillingen med en gang. Hun visste nemlig at der skulle hun jobbe.

16_9_katrine3.jpg

«Det som lokket meg inn var ikke utlysningsteksten, men folkene som jobber her, ambisjonene jeg hadde hørt om, utfordringene man sto oppi og alt det de ønsket å få til, og var bare sånn; skitt, dette skal jeg være med på!»

 

Noe av største man kan være med på i norsk næringsliv
Katrine fikk stillingen og jobber i dag som leder for felles programkontor, et kontor som administrerer to enorme virksomhetsprogram, kalt Mime og MAST.

LES MER: Virksomhetsprogrammet MAST skal oppnå mer effektiv informasjonsdeling og samhandling gjennom bruk av skytjenester

Katrine innrømmer at det var størrelsen og omfanget på Mime- og MAST-programmene som trakk henne til Forsvarsmateriell. Det første kurset hun hadde holdt som innleid konsulent var for ledelsen i IKT-kapasiteter, så hun visste hva de ønsket å få til og hva det var som skulle skje.
«Jeg skjønte at det som skjer der nå er noe av det største man kan være med på i norsk næringsliv for tiden. Så store virksomhetsprogrammet som MAST og Mime er, ja det er ganske unikt.»

Program Mime er et tverretatlig virksomhetsprogram mellom Forsvarsmateriell og Forsvaret og dreier seg om å effektivisere prosesser rundt anskaffelse, vedlikehold og utfasing av kampnær IKT. Et virksomhetsprogram betyr at man ikke bare har samlet en rekke prosjekter med fellesnevner, samkjører disse og dermed kaller det program. Det betyr også at man ser på hvordan man jobber og hele tiden jobber for å forbedre seg i alle ledd.

LES MER: Mime skal modernisere informasjons- og kommunikasjonssystemene for taktisk ledelse i Forsvaret.

«Og hva er kampnær IKT, egentlig?» spør Katrine retorisk og ler.
Kampnær IKT er nemlig et begrep som brukes mye i hennes jobb, men som ikke er like lett å forklare. Folk i Forsvaret sier bare «taktisk ledelse», og så skjønner alle hva det er. Kampnær IKT er den IKT-en som brukes i felt, informasjonsutveksling og samhandling mellom fly, fartøy og soldater på bakken, pluss allierte styrker.  Program Mime handler teknologisk om å sørge for god operativ samhandling mellom soldater og enheter.

Skal legge til rette for raskere vei frem til mål
Å jobbe med effektivisering i offentlig sektor høres jo kanskje ikke så veldig spennende ut, men i den digitale hverdagen stilles det store krav til å klare å henge med på endringene.
«Så fort som teknologien endrer seg i dagens samfunn, kan man ikke bruke lang tid på å anskaffe IKT. Det er stort sett standard at tiden fra prosjektidé til leveranse tar mange år. Det er klart at da vil det kunne være utdatert allerede når det blir levert», forklarer Katrine.  
Å kutte ned denne tiden er helt avgjørende, men det krever at man jobber på en annen måte. Det er dette som er Katrines jobb, å tilrettelegge for en raskere vei fra behovet oppstår til man mottar løsningen.

Katrine har jobbet med implementering av beste praksis i mange år. Det som motiverer henne, er å få til et godt samspill mellom ulike parter. Det handler ikke om hva, men hvordan. Hvordan får man til gode samarbeidsarenaer og gode prosesser? Det handler om å være med på den omstillingen, mer enn nødvendigvis hva den tekniske anskaffelsen er. Man er med å skape en kulturendring som ikke er teknologisk drevet.

«Om det er nettbrett eller skytjenester som er leveransen, er ikke det mest interessante for meg. Det er viktig og selvsagt skal vi levere det, men prosessen rundt er mer spennende for meg. Jeg er ingen metoderytter. Jeg er ikke sånn vi må gjøre alt fra SAFE-rammeverket, for eksempel. Jeg tenker at man kan velge det som vi tror har størst effekt og implementere det. Vi skal ikke kaste opp hele korthuset og begynne på nytt. Vi må tilpasse det som trengs og beholde det som er bra.»

Det er ikke sånn «her kommer elefanten»
Katrine er tydelig på at en viktig del av jobben er å ta vare på det gode arbeidet som allerede gjøres. Det finnes utrolig mange gode eksempler på folk som jobber godt, og det er ikke opp til henne å trampe inn som en elefant med riktig løsning. Jobben handler om å gjøre det som fungerer til normen. Om å sørge for at det ikke blir unntak, men regelen. De skal ikke finne opp hjulet på nytt, men foreta en styrt endring. En endring som ikke bare gjelder de menneskene som jobber i de faktiske prosessene, men som gjelder ledelsen, organisasjonen og kulturen.

16_9_katrine7.jpg

Jeg tok ikke denne jobben fordi jeg visste den skulle bli lett, men fordi jeg visste hvor sinnsykt gøy det blir når vi får til ting

Og Katrine lar seg stadig overraske over hvor mye man kan få til ved å bare utfordre litt. Selv om hun har opplevd at man noen ganger får en veldig kontant beskjed om at «slik gjør vi det bare», er det faktisk ofte mye endringsvilje å finne om man graver litt mer i det.
«Jeg tok ikke denne jobben fordi jeg visste den skulle bli lett, men fordi jeg visste hvor sinnsykt gøy det blir når vi får til ting. Jeg ble drevet av det som kanskje noen andre oppfatter som avskrekkende. Ikke bare er det offentlig sektor, men i tillegg Forsvaret, som har et rykte for å kunne være noe rigid. Litt tungrodd og litt satt. Men jeg visste at det var et sterkt ønske om å få til en endring. Jeg hadde jo jobbet to år med dem og blitt kjent med dem.»

LES MER: Er Forsvarsmateriell en arbeidsplass for deg?

Og selv om statistikken viser at det er faktisk jobber flere menn enn kvinner i Forsvarsmateriell, opplever ikke Katrine at det er en mannstung arbeidsplass. I enkelte deler av Forsvarsmateriell er det faktisk ganske mange kvinner. 

Vi skal rett og slett være bedre
I tillegg til at arbeidsoppgavene i seg selv er interessante, er Katrine også tydelig på at det selvfølgelig er veldig motiverende å jobbe med noe som er så samfunnsnyttig. En del av visjonen for program Mime er at de skal sørge for en overlegen operativ samhandling. Men hva ligger det egentlig i ordet overlegen?
«Jo, det betyr ganske enkelt at den skal være bedre enn de andre. Det er et ganske motiverende mål å jobbe for», sier Katrine med et fast blikk. «Vi skal rett og slett være bedre. Det er derfor vi er her. Hvorfor trenger soldatene våre overlegen operativ samhandling? Jo, fordi vi skal være med å sikre liv og verdier.»

Onbording in Coronatimes
Til tross for at Katrine har jobbet med Forsvarsmateriell i snart tre år, har hun ikke vært ansatt i Forsvarsmateriell så lenge. Hun startet den 15. april, midt i den første perioden med strenge tiltak for å stanse covid-19-smitten. Det ble en veldig spesiell start på den nye stillingen. Katrine fikk så vidt slippe inn på basen på Kolsås for å hente en Ipad, og så bar det rett hjem på hjemmekontor. Heldigvis hadde hun møtt mange av dem hun skulle jobbe sammen med fra sin tid som konsulent. Teamet viste seg også å takle overgangen til primært hjemmekontor godt.
«Vi hadde faste møter, eller kaffeprater på Teams, og det hjalp veldig for å holde kontakten og bli en del av teamet.»

For Katrine var jo ikke møtet med en annerledes arbeidshverdag særlig avskrekkende heller. Snarer tvert imot var jo det å finne gode metoder for å jobbe sammen noe av det som motiverte Katrine til å søke. Om det handler om samhandling internt i teamet eller samhandling mellom Forsvarsmateriell og Forsvaret, vil prosessen ofte inneholde mye av det samme. Man må tenke på hva hver av partene kan bidra med helhetlig.
«Vi er et vi. Det handler ikke om oss og dem. Vi er et team og vi må spille hverandre gode. Det hjelper ikke å stå på hver sin side av et gjerde å peke på hverandre. Man må fokusere på å jobbe godt sammen. Hvordan kan vi være med å gjøre Forsvaret til en god bestiller, gjøre Forsvarsmateriell til en god leverandør, og gjøre Forsvaret til en god mottaker? For å klare det må vi jobbe sammen.»

16_9_katrine2
16_9_katrine6
320x330_katrine4

Gode verdier, PRIDE og BlimE-dansen
De ti personene i teamet beskriver Katrine som en veldig hardtarbeidende, kompetent gjeng, som til tross for viktige arbeidsoppgaver klarer å finne tid til litt tøys internt i teamet.
«Det er faktisk veldig høyt under taket her. Man kan spøke og tulle, men det er også lov til å være uenig. Her er det rom for gode diskusjoner og man er ikke redd for å ha ulike syn på ting.»

Katrine trekker også frem verdiene til Forsvarsmateriell, som i tillegg til å være veldig gode også er noe etaten selv er veldig opptatt. Hun husker godt at hun ble spurt om dem på jobbintervjuet, og at det var det første jobbintervjuet hun hadde vært på hvor hun hadde blitt spurt så spesifikt om hva verdiene betød for henne og hva hun la i dem.
«Verdiene betyr mye og jeg er ganske stolt av arbeidsgiveren min i forhold til de standpunktene vi tar på flere ting, for eksempel markering av PRIDE og BlimE-dansen. Jeg har barn i skolealder så vi er veldig opptatt av BlimE. Det føles kanskje som lite, men er faktisk ganske kult. Det er viktig for hvem vi er og hvordan vi ønsker å fremstå. Jeg vet ikke om andre arbeidsgivere som heier like mye på BlimE-dansen.»

SE VIDEO: Derfor støtter Forsvarsmateriell Pride

Jeg vet ikke om andre arbeidsgiver som har kastet seg på Blime-dansen.

Katrine kjenner at hun blir stolt av at de klarer å ha fokus på slike ting også midt oppe i en veldig seriøs og viktig arbeidshverdag.   Katrine synes det er flott å jobbe for en arbeidsgiver som er opptatt av å synliggjøre mange veldig fine ting. Gode verdier er med å skape godt arbeidsmiljø. Budskapet bak BlimE-dansen er faktisk veldig fint.
«Og så kan man jo komme fra det private og synes at vi ikke har de fineste lokalere eller noe sånt, men det blir veldig små detaljer sammenlignet med det viktige samfunnsoppdraget og de spennende utfordringene.»

Og selv om statistikken viser at det er faktisk jobber flere menn enn kvinner i Forsvarsmateriell, opplever ikke Katrine at det er en mannstung arbeidsplass. I enkelte deler av Forsvarsmateriell er det faktisk ganske mange kvinner. 

Er du vår neste kollega? Trykk her for å se Forsvarsmateriells ledige stillinger

En viktig brikke i et stort puslespill
At lagarbeid og det å være en del av et team er viktig for Katrine, er det ikke tvil om. Og selv om hun vet at det ikke er henne eller hennes team som skal gjøre alle endringene, kjenner hun også at hun er en viktig brikke. Hvor mange som påvirkes av den jobben man gjør, kan imidlertid være vanskelig å se fra dag til dag. Da er det ekstra kult når man får anledning til å se hvor mange som egentlig bidrar. Det fikk Katrine oppleve i sommer. I den korte perioden hvor reduserte covid-19-tiltak tillot fysiske møter arrangerte nemlig hennes team flere såkalt BRP, big room planning.

Store oppgaver gir mange muligheter
Det store spennet i arbeidsoppgavene i Forsvarsmateriell gjør at det blir bruk for personer med mange typer kompetanse. Ikke alle jobber med det de egentlig utdannet seg til. Katrine er selv et eksempel på det. Egentlig er hun utdannet sivilingeniør innen konstruksjon av stål og betong, men over tid har hun jobbet seg over i mer metodisk retning.
«Hvis du skal tenke på hvilke utfordringer du kan møte på i Forsvarsmateriell så er det nesten bare fantasien som setter grenser. Det kan være alt fra skytjenester til ubåter. Det burde være noe som er spennende for hvem som helst med hvilken som helt kompetanse her. IKT skal jo ikke bare anskaffes, heller. Det skal også forvaltes og det skal utfases.»

LES MER: Våre tre hovedprosesser er å anskaffe, forvalte og utfase materiell

16_9_katrine5

 

For Katrine ligger det mer spenning i metodikk og måten man samarbeider på enn det det gjorde i stål og betong. Folk er mer kompliserte.
«Det jeg falt for med Forsvarsmateriell var jo programmene Mime og MAST, og at de er en del av Forsvarsmateriell. Og i og med at jeg brenner for beste praksis slo det meg at endringen programmene skal gjennom er muligheten det ikke så ofte byr seg. Dette måtte jeg bare være med på.»

Og det hadde jeg skjønt lenge før jeg leste stillingsutlysningen!

Her får hun få hun jobbe med hele kompetanseområdet sitt på en gang. Ikke bare SAFE, smidig metodikk, eller MSP, men en kombinasjon av alle metodikkene. Forsvarsmateriell var åpne for at det fantes nye måter å jobbe på og hadde et brennende ønske om å jobbe bedre.
«Og det hadde jeg skjønt lenge før jeg leste stillingsutlysningen!», avslutter Katrine. 

 

Les flere artikler fra Forsvarsmateriell:

IMG_2367

Et kinderegg av en jobb

Kan en jobb både tilby spennende arbeidsoppgave, god balanse mellom jobb og privatliv OG et viktig samfunnsoppdrag? Det synes Thomas. For ham er det spennende å jobbe tett opp mot leverandørene, være med på nyutvikling og arbeide med dyktige kolleger. Og så vet Thomas jo selv hvor utrolig ønsket nytt materiell er for Forsvarets kvinner og menn.

16_9_Pia7

Full fart inn i det ukjente

En uforutsigbar, begivenhetsrik hverdag hvor Pia må balansere strategisk langsiktighet med raske avgjørelser. Hvem skulle trodd det var livet i offentlig etat det var snakk om?

Satellittingeniør Vidar Madsen tester om løsningen fungerer mellom fjellene nord på Svalbard.

Vil du bli vår nye kollega?

Klikk her for å se alle våre ledige stillinger.

Aktuelt fra Forsvarsmateriell