Felles kampuniform til de nordiske landene

Tor Inge Thun er prosjektleder for arbeidet med å anskaffe felles kampuniform til Norge, Sverige, Danmark og Finland. Her forteller han litt om dette komplekse prosjektet:

2018-04-21-ovelse-bjorgvin-HV-09-Forsvaret

- Tenk deg et uniformssystem som skal fungere i et nordisk klima for kvinner og menn i alle størrelser, og som skal gi soldatene bedre forutsetninger til å utføre sineoppgaver. I tillegg skal systemet også fungere i ørken og jungel under helt andre klimatiske forhold. Gang det med fire nordiske nasjoner som har ulike forsvarstradisjoner, kulturer og erfaringer så får du prosjekt Nordic Combat Uniform System (NCU). NCU er en utfordring som er enestående, ikke bare fordi vi skal fremskaffe et helt nytt uniformsystem, men også fordi dette er en nordisk anskaffelse der alle nasjonene er helt likeverdige. 

- Uten en prosjektorganisasjon med meget dyktige medarbeidere og høy kompetanse innen flere forskjellige fagfelt hadde oppgaven vært uoverkommelig, forteller prosjektleder Thun. 

- Det samlede erfaringsnivået på anskaffelser av uniformsartikler i den nordiske prosjektorganisasjonen hever kvaliteten på det arbeidet som gjennomføres og gjør meg trygg på at uniformssystemet som til slutt blir valgt vil være av høy kvalitet. Dette gjør NCU i stand til å anskaffe bedre produkter og systemer til bruk i Forsvaret, som også kan utgjøre en forskjell for operativ evne hos den enkelte soldat. 

- Slike fellesprosjekter er antagelig en viktig del av fremtiden for flere typer anskaffelser i Forsvarsmateriell. Alle soldater har en mening om sin bekledning, og en fellesnevner er at den må være funksjonell. Med min bakgrunn, fra Hæren og Sjøforsvarets Kystjegerkommando og det tidligere Marinens Jegervåpen (MJV), er jeg opptatt av dette. Materiell som skal anskaffes i NCU skal være funksjonelt og virke fra innerst til ytterst. Dette fokuset er alltid tilstede når jeg forvalter det ansvaret jeg er gitt som prosjektleder i Forsvarsmateriell og for NCU-prosjektet.