Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Er du en dyktig leder med kunnskap om materiellavhending?

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Materiellavdeling
Søknadsfrist:
6 desember 2020

Er du dyktig innen ledelse og forstår at det er menneskene som skaper resultatene?

Vi søker en kontorsjef som har kunnskap om og erfaring fra utforming av prosesser, og som innehar god forståelse på anvendelsen av regelverk og prosedyrer, spesielt innen anskaffelser, avhending og forretningsjurdisk område. Du må være dyktig til å lede medarbeidere, møter og arbeidsgrupper. Du vil lede et kontor som har ansvar for utvikling av prosesser, prosedyrer og regelverk innen materiellavhendingsområdet på vegne av både etaten og forsvarssektoren. Stillingen er nyopprettet og endringer kan forekomme, men du vil ha gode muligheter til påvirke utformingen av denne.

Du vil jobbe i materiellavhendingsseksjonen som er organisert under materiellavdelingen. En av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å forvalte alt materiell Forsvaret bruker. Materiell som brukes av etatene i sektoren godkjennes teknisk og forvaltningsmessig av Forsvarsmateriell. Materiellavdelingen har ansvaret for at alle Forsvarets fly, helikoptre, fartøy og ubemannede systemer er tilgjengelig for Forsvaret og at det er trygt å bruke.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og ivareta kontorets resultatansvar, herunder lede og støtte kontorets saksbehandlere ifm utførelse og sikre kontinuerlig kompetanseheving
 • Lede kontoret, oppfølging av ansatte, ivaretakelse av arbeidsmiljø og HMS regelverk
 • Støtte øvrige kontorer i seksjonen i deres daglige virke
 • Representere og presentere de enkelte fagområdene i relevante fora både i og utenfor sektoren
 • Støtte saksbehandling i kontoret og selv lede saksbehandling av komplekse saker

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Master innen relevant fagkrets, fortrinnsvis innen juridisk fagkrets
 • Minimum fem års relevant arbeidserfaring innen relevante fagområder. Erfaring fra forretningsjuridiske områder, slik som for eksempel anskaffelser, salg og avhending, vil vektlegges tungt. Erfaring med offentlige anskaffelser vil også vektlegges.
 • Minimum  to års ledererfaring
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du har meget god skriftlig og muntlig ferdigheter på engelsk og norsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du har sterke kommunikasjonsevner og fremstår trygg og klar i møtearenaer
 • Du er strukturert og evner selvstendig fremdrift innen et komplekst område
 • Du har gode analytiske evner
 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som kode 1054 kontorsjef, lønnsspenn kroner fra kr 643 000 til 817 00 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Materiellavdeling
Søknadsfrist:
6 desember 2020
For mer informasjon, kontakt
Magnus Hansvold
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon:
E-post: magnus@hansvold.net

Søk på stillingen på Webcruiter!