Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Faglig leder dokumentasjon og materielldata

Stillingsinformasjon

Sted: Loddefjord
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
6 desember 2020

Ønsker du å jobbe forvaltning av maritimt materiell?  

Da en av våre dyktige ansatte går over i ny stilling, søker vi nå etter dyktig faglig leder for det viktige fagområdet dokumentasjon og materielldata, hvor du skal bidra til effektiv forvaltning av maritimt materiell.   

Vi søker etter deg som ønsker å lede arbeidet innen forvaltning av masterdata for maritimt materiell.  

Du får muligheten til å påvirke og videreutvikle forvaltning av dokumentasjon og materielldata innenfor et bredt spekter av maritimt materiell om bord på fregatter, korvetter, kystvaktfartøy, samt andre fartøyer og materiell som Sjøforsvaret benytter. 

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell maritime kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft.  

Arbeidsoppgaver

 • Være faglig leder for 6 dyktige medarbeidere innen området dokumentasjon og materielldata
 • Rådgi og koordinere støtte innen området dokumentasjon og materielldata for maritimt materiell 
 • Bidra til utvikling av metoder og prosesser for vedlikehold av dokumentasjon og materielldata  
 • Sikre god forvaltning av maritimt materiell gjennom samarbeid med andre i forsvarssektoren 
 • Koordinere og gjennomføre opplæring
 • Være stedfortreder for seksjonssjef ved behov

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk. 

Kvalifikasjoner

 • Fullført utdanning på bachelornivå
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning 
 • Erfaring med faglig ledelse
 • Erfaring innen ledelse og oppdragsstyring
 • Relevant erfaring med forvaltning av teknisk materiell i ERP-systemer
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG og NATO SECRET

Ønskelig 

 • God forståelse for tekniske virksomheters kompleksitet mht. forvaltning 
 • God forståelse og erfaring med bruk av Office-pakken
 • Relevant erfaring med forvaltning av teknisk materiell i SAP 
 • Undervisningserfaring 

Personlige egenskaper

 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø 
 • Du er flink til å lede og motivere dine medarbeidere
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som stillingskode 1087 Overingeniør, lønnsspenn kroner 535 200 til 670 100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

For mer informasjon om stillingen, kontakt Seksjonssjef Rune Evjen på tlf: 934 26 383 eller via e-post: ruevjen@mil.no.  

Søknadsfrist: 6. desember 2020. 

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.    

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Loddefjord
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
6 desember 2020
For mer informasjon, kontakt
Rune Evjen
Tittel: Overingeniør
Telefon:
E-post: ruevjen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!