Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Har du god kunnskap om forebyggende sikkerhet? 

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
25 januar 2021

Har du god kunnskap om forebyggende sikkerhet og ønsker å jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Vi søker en faglig dyktig person til vår sikkerhetsseksjon med dokumenterte gode resultater og lang erfaring fra arbeid med styringssystem. Du vil få jobbe med kvalitetsvurderinger og analyser av sikkerhetstjenesten i Forsvarsmateriell, og må ha et ønske om å bidra til utvikling og effektivisering av seksjonens ansvarsområde i en hektisk hverdag.

Sikkerhetsseksjonen i Forsvarsmateriell har som hovedoppgave er å etablere og vedlikeholde en god sikkerhetskultur gjennom koordinerende, kontrollerende og rådgivende aktiviteter for å redusere risiko. I tillegg har seksjonen ansvar for å håndtere sikkerhetsrelaterte hendelser. Du vil rapportere til seksjonssjef sikkerhetsseksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre kvalitetsvurderinger og analyser av sikkerhetstjenesten i etaten og foreslå tiltak
 • Bidra til å utvikle etatens styringssystem slik at et forsvarlig sikkerhetsnivå opprettholdes
 • Planlegge og gjennomføre brukerundersøkelser og sikkerhetsfaglig kompetansemåling i henhold til sikkerhetsseksjonens KPI
 • Årlig gjennomføre kvalitetsanalyse av sikkerhetstjenesten i etaten med forslag til tiltak, som del av ledelsens evaluering
 • Påse at Forsvarsmateriell imøtekommer lovpålagte krav, samt øvrige krav innen forebyggende sikkerhet i anskaffelser
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle Forsvarsmateriell og sikkerhetsseksjonen
 • Videreutvikle samarbeid med Forsvaret og andre relevante samarbeidspartnere

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen relevant fagkrets
 • Dokumenterte gode resultater og lang erfaring fra relevant arbeid i en sammenlignbar organisasjon, kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • Høy kompetanse med lang og relevant erfaring innenfor fagområdet
 • Du har gode fremstillingsevner på norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Strengt hemmelig/Cosmic Top Secret

Ønskelig:

 • Master innen relevant fagkrets
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra planlegging og gjennomføring av opplæring
 • Kurs og opplæring innen sikkerhetstjeneste – Norge, NATO, EU
 • Kjennskap til forsvarsektoren, gjerne operativ erfaring fra Forsvaret

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner og hurtig situasjonsforståelse
 • Ansvarsfull og initiativrik
 • Gode evner til samhandling, dialog og kommunikasjon
 • Systematisk og målrettet, med høy gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler i det ærverdige Militærhospitalet, sentralt i Oslo utenfor Akershus festning og gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralbanestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som kode 1364 seniorrådgiver, lønnsspenn kroner 643 300 til 817 000 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater  til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.   

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
25 januar 2021
For mer informasjon, kontakt
Jan Børre Eriksen
Tittel: Sikkerhetssjef
Telefon: 400 36 463
E-post: janberiksen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!