Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Rådgiver innen anskaffelser

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
30 november 2020

Vi søker etter en rådgiver som har kunnskap om - og interesse for forhandlinger, kontraktsutforming og oppfølging av komplekse kontrakter. Du vil få ansvaret for å planlegge, gjennomføre og lede anskaffelsesprosesser, samt administrere og følge opp inngåtte kontrakter, og strategiske samarbeidsavtaler innenfor IKT-området.

IKT-porteføljen består av flere titalls prosjekter som omsetter for rundt 2 milliarder årlig. Arbeidsområdet omfatter hele Forsvarets IKT-investeringsportefølje og spenner bredt, fra anskaffelser og tjenestekjøp til inngåelse og oppfølging av komplekse strategiske samarbeidsavtaler. Kontraktavdelingen står sentralt i utformingen av nye samarbeidsformer med næringslivet, NATO, andre partnernasjoner og offentlig sektor.

Kontraktavdelingen har ledig en stilling som rådgiver. Avdelingen har for tiden 26 ansatte, som sørger for at anskaffelsene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og i henhold til vårt samfunnsoppdrag.

Om IKT-kapasiteter
Forsvarssektoren står ovenfor en omfattende digitalisering og modernisering. Ny teknologi endrer måten vi jobber på og åpner for nye muligheter. Derfor er sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester i både operasjoner og i vårt daglige virke viktigere enn noen gang. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for at anskaffelsene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og i henhold til forretningsmessige prinsipper
 • Planlegge, gjennomføre og lede anskaffelsesprosesser, foreta vurdering og oppfølging av mislighold, samt gjennomføre forhandlinger
 • Bistå fagavdelingene og etatens prosjekter med faglige råd og veiledning
 • Bidra aktivt til videreutvikling og kvalitetssikring av anskaffelser og prosesser

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende innenfor økonomisk, administrativt, juridisk eller annet samfunnsvitenskapelig fagområde
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Minimum to års relevant erfaring
 • God formulerings- og formidlingsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig

 • Erfaring med kontraktsforhandlinger og ledelse av kontrakts prosesser
 • Erfaring med forretningsmessig oppfølging av kontrakter generelt, og gjerne spesifikk kjennskap til leverandørmarkedet og oppfølging av store kontrakter innenfor IKT-området
 • Kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt erfaring med gjennomføring av anskaffelser innenfor dette regelverket
 • Kjennskap til Forsvarssektoren og tilhørende anskaffelsesregelverk
 • Kjennskap av leveranse- og kontraktsmodeller knyttet til bla. digitalisering og moderne skytjenester
 • Erfaring med prosjektrelatert arbeid

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner mot ulike fagmiljøer, samt evne til å arbeide selvstendig
 • Du har høy arbeidskapasitet og trives med en fleksibel arbeidsform
 • Du viser pågangsmot og evne til å ta initiativ
 • Du er engasjert og tar medansvar for å nå felles mål
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg med blant annet svømmehall og styrkerom
 • Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 

Lønn etter kvalifikasjoner i Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønnsspenn kr 597 000,- til kr 726 400,- brutto pr. år. Høyere avlønning kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
30 november 2020
For mer informasjon, kontakt
Ole-Kristian Hansen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 412 30 496
E-post: olhansen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!