Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Senioringeniør innen materiellområdet CBRN

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
22 november 2020

Vi har ledig en fast stilling som senioringeniør innen materiellområdet CBRN. Du vil jobbe på CBRN-/Kjemikalieseksjonen som har ansvar innen CBRN-beskyttelse og -deteksjon, samt kjemikalieforvaltning for Forsvaret.  

Jobben innebærer både deltagelse som prosjektmedarbeider i investeringsprosjekter, og eierskapsforvaltning av dagens materiellportefølje innen eget ansvarsområde. Vi benytter SAP som vårt ERP system for teknisk dokumentasjon, lager, innkjøp, økonomi, etc.  

Forsvarsmateriell landkapasiteter har ansvar for en rekke svært ulike forsvarskjøretøy, som stridsvogner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, og simulatorer og elektrooptisk materiell.  Vi har i tillegg ansvar for utrustningen som soldaten bærer nærmest, samt sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, telt, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver. Mye av materiellet brukes av alle Forsvarets avdelinger, men de største brukerne er Hæren og Heimevernet.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i alle faser av investeringsprosjekter
 • Eierskapsforvaltning innen eget ansvarsområde under materiellområdet CBRN 
 • Representere fagmyndighet materiell innen eget ansvarsområde i interaksjon med forsvarssektoren og internasjonale samarbeidspartnere 

Organisasjon og fagområder er under utvikling og det kan derfor bli enkelte endringer i portefølje og arbeidsoppgaver. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende fra naturvitenskaplig eller teknisk område
 • Annen relevant utdanning og lang erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Du må ha gode norske og engelske lese- og skriveferdigheter
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse 
 • Du må kunne deployere til operasjoner nasjonalt og i utlandet, minimum C1 (Medisinsk skikket for inspeksjonsreiser ved utenlandsoperasjoner i høyrisikoområder) 

Ønskelig 

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende fra naturvitenskaplig eller teknisk område 
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring knyttet til egen utdanningsretning 
 • Erfaring innen offentlig forvaltning 
 • Tilleggsutdanning (min 60 SP) innen egen utdanningsretning, ledelse, logistikkfag eller pedagogikk 
 • Erfaring fra kvalitetsarbeid 

Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i Norge og utlandet. 

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og analytisk og har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt, klare mål for arbeidet ditt og gode resultater
 • Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet. 
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Stillingen krever at du kan arbeide selvstendig og at du har evne til å legge saker frem for beslutningstakere

Personlig egnethet og egenskaper vil bli vektlagt. 
Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier; integritet, respekt og ansvar. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag  
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 643 000 til 817 000 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater  til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
22 november 2020
For mer informasjon, kontakt
Erik Melheim Børset
Tittel: major
Telefon: 900 49 888
E-post: emborset@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!