Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Skyforvalter

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
28 januar 2021

Ved FMA IKT-kapasiteter er det ledig fast stilling som skyforvalter ved avdeling for Sikre Plattformer. Skyforvalter er en ny rolle som skal bidra med analyser og valg av kostnadseffektive løsninger for forsvarssektorens kjøp av nye skybaserte tjenester. Siden rollen er ny, vil du få mulighet til å bidra til å utforme rammene for stillingen. I tillegg vil du bidra med lisensforvaltning, avtaleforvaltning og oppfølging av leverandører. Vi ser etter en proaktiv person med teknisk og merkantil forståelse som bidrar med god forståelse av markedet.

Forsvarssektoren står ovenfor en omfattende digitalisering og modernisering, med en betydelig investeringsvirksomhet innenfor IKT. Ny teknologi endrer måten vi jobber på og åpner for nye muligheter. Sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester i både operasjoner, og i vårt daglige virke er viktigere enn noen gang. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med løsninger, tjenester og produkter som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri. Skytjenester er identifisert som særlig fokusområde den nærmeste tiden.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til kostnadseffektiv utnyttelse av forsvarssektorens behov for tjenestekjøp av skytjenester
 • Bidra til avtaleforvaltning, lisensforvaltning og oppfølging av leverandører
 • Bidra med generell kommersiell kompetanse
 • Rådgivning overfor forsvarssektoren mht. riktige tjenestekjøp innenfor skytjenester
 • Bidra i kontraktforhandlinger

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk. 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha 3-årig universitet/høgskoleutdanning og 3 års erfaring innenfor IKT eller administrasjon
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig

 • Relevant mastergrad
 • Erfaring fra avtaleforvaltning, lisensforvaltning og skytjenester
 • Kunnskap om leverandørmarkedet og kontraktsformer
 • Forhandlingskompetanse
 • Kunnskap om Forsvarssektoren

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og analytisk
 • Har teamkompetanse og evne til å samarbeid med andre
 • Du er resultat-, kvalitetsorientert og leveransedyktig
 • Du viser pågangsmot og evne til å ta initiativ

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1181 senioringeniør i lønnsspenn kroner 643 000 til 817 000 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater  til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
28 januar 2021
For mer informasjon, kontakt
Atle Johnsen
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 47464396
E-post: atjohnsen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!