Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Vil du jobbe med analyse av komplekse materiellsystemer?

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
24 januar 2021

Er du dyktig i analyse og rapportering?

Vi søker nå en seniorrådgiver med god kunnskap om og interesse for analyser av komplekse materiellsystemer, som kan fremstille relevante rapporter, og bidra til å støtte etatsledelsen i Forsvarsmateriell. Du vil samarbeide tett med andre avdelinger internt i Forsvarsmateriell og med Forsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). 

En av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å forvalte alt materiell Forsvaret bruker. Materiell som brukes av etatene i sektoren godkjennes teknisk og forvaltningsmessig av Forsvarsmateriell, og Forsvarsmateriell sørger for at materiellet blir endret og videreutviklet som følge av nye behov og krav.

Materiellavdelingen har ansvaret for at alle Forsvarets fly, helikoptre, fartøy og ubemannede systemer er tilgjengelig for Forsvaret og at det er trygt å bruke. Du vil rapportere til leder for Materiellforvaltning og FoU-seksjonen, og stillingen inngår i teknisk direktørs kjernegruppe for ivaretagelse av analyse og rapportering.

Arbeidsoppgaver

 • Trekke ut data fra SAP og andre materiellsystemer, sammenstille data og utføre analyser
 • Innhente og sammenstille status i materiellporteføljen mht teknisk tilgjengelighet
 • Kontaktpunkt mot FFIs kostnadsberegninger av materiell

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk. 

Kvalifikasjoner

 • Master innen økonomi eller tekniske fag 
 • Annen utdanning og meget relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • God erfaring fra analysearbeid
 • Gode Excel kunnskaper
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO-Secret

Ønskelig

 • Kjennskap til forsvarssektoren
 • Erfaring med bruk av SAP

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner
 • Kvalitetsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Kontorlokaler i det ærverdige Militærhospitalet, sentralt i Oslo utenfor Akershus festning og gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralbanestasjon.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, lønnsspenn fra kroner 643 000 til 817 000 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.


Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

       

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
24 januar 2021
For mer informasjon, kontakt
Bjørn Teige
Tittel: Seksjonssjef
Telefon:
E-post: bteige@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!