Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Vil du jobbe med arkitektur og design av tekniske løsninger i forsvarssektoren? 

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
22 januar 2021

Vi søker etter en person som har kunnskap om- og interesse for IKT-informasjonssystemer med fokus på systemteknisk arkitektur innen skytjenester og datasenterløsninger.  

Vil du jobbe med arkitektur og design av tekniske løsninger av alt fra skybaserte tjenester på sentrale datasentre til mindre taktiske mobile løsninger benyttet av soldater og i kampplattformer på fartøy, kampvogner og F-35? Fremskaffe løsninger som skal benyttes av alle i Forsvaret og i samhandling med hele forsvarssektoren og offentlige etater? Da bør jobben som løsningsarkitekt innen skybaserte tjenester datasenterløsninger passe veldig godt for deg. System- og lagringsseksjonen i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter har ansvar for anskaffelser og forvaltning av teknisk plattforminfrastruktur for Forsvarets informasjonssystemer i samarbeid med forsvarssektoren og strategiske samarbeidspartnere i IKT-industrien. 

En viktig del av jobben er å støtte og samarbeide med virksomhets-, segment- og løsningsarkitekter i andre deler av IKT-kapasiteter, Forsvaret og forsvarssektoren forøvrig. 

Om IKT-kapasiteter 
Forsvarssektoren står ovenfor en omfattende digitalisering og modernisering. Ny teknologi endrer måten vi jobber på og åpner for nye muligheter. Derfor er sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester i både operasjoner og i vårt daglige virke viktigere enn noen gang. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

Arbeidsoppgaver

 • Systemteknisk IKT-arbeid innen IKT-plattformer og skyløsninger 
 • Delta i program og investeringsprosjekter med strategiske samarbeidspartnere
 • Delta på vegne av avdelingen i forsvarssektorens planlegging og koordinering av fremtidens løsninger 
 • Utvikle veikart på kort og mellomlang sikt, og følge opp at design og løsninger er i henhold til etablerte målbilder, veikart og valgt teknisk arkitektur 
 • Utarbeide, vedlikeholde og modellere høynivådesign for IT plattformsystemer 
 • Lede implementering av valgt systemløsning, inneha roller som fag- og systemansvarlig innen eierskapsforvaltning
 • Være oppdatert på informasjonssikkerhet innenfor aktuelle teknologier 

  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå/sivilingeniør eller tilsvarende innen relevant fagkrets
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum fem års erfaring fra forvaltning og/eller utvikling av komplekse IT infrastrukturløsninger 
 • Erfaring fra arbeid med arkitektur og design av komplekse IKT-systemer og –løsninger
 • Oppdatert kompetanse og erfaring innen design og installasjon av moderne datasentre
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret 

  Ønskelig 

 • Erfaring med skytjenester og datasenterløsninger 
 • Erfaring med arkitekturrammeverk (eks. TOGAF), og rammeverk for program og prosjektstyring (eks. MSP, Prinsix, Prince2) 
 • Praktisk erfaring i modellering i arkitekturmodelleringsverktøy 
 • Kunnskap om leverandørmarkedet og kontraktsformer for leveranser  

Personlige egenskaper

 • God evne til å presentere og kommunisere informasjon 
 • Gode samarbeidsevner og evne til å kunne jobbe selvstendig 
 • Analytisk og strukturert 
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert 
 • Du er engasjert og viser høy grad av integritet  
 • Du har evne å tilegne deg kunnskap om ny og endret teknologi kontinuerlig, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.  

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag  
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden  
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 643 000 - 817 000 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. 
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
22 januar 2021
For mer informasjon, kontakt
Jan Arild Nohr
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 90769755
E-post: janohr@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!