Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Vil du lede vårt nye Miljøkontor?

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Materiellavdeling
Søknadsfrist:
6 desember 2020

Har du kompetanse og erfaring med systematisk HMS-arbeid, strålevern eller miljøledelse, og vil lede arbeidet i et nytt fagkontor?

Miljøkontoret er et nyetablert fagkontor som leder og koordinerer arbeider i Forsvarsmateriell innen fagområdene ytre miljø, strålevern og arbeidsmiljø/ menneskelig yteevene. Miljøkontoret ivaretar blant annet miljøledelse og rollen som sentral strålevernkoordinator i etaten. Kontoret er etatens kontaktpunkt innen disse fagområdene mot øvrige samarbeidspartnere og har også en rådgivende funksjon for ansatte i hele Forsvarsmateriell.

Vi søker nå etter deg som vil lede arbeidet i Miljøkontoret og implementering av arbeid som følger av etableringen av det nye kontoret. Dette handler blant annet om miljøledelse, etablering av samarbeidsrutiner og samarbeidsfora med interne og eksterne samarbeidspartnere, opplæringstiltak og videreutvikling av etatens strålevernorganisasjon. Du vil jobbe med samfunnsaktuelle problemstillinger, i et tverrfaglig miljø med høy faglig kompetanse, og lede arbeid innen fagfelt i rask utvikling. Du vil samarbeide tett med tilsvarende fagmiljøer i Forsvarssektorens øvrige etater. Som kontorsjef vil du innledningsvis ha personalansvar for tre ansatte. Kontoret er under utvikling og antall ansatte og arbeidsoppgaver vil kunne endres noe. 

Miljøkontoret tilhører seksjon for Materiellforvaltning og FoU i Materiellavdelingen. Materiellavdelingen har en stor portefølje og et stort spenn i oppgaver og kompetanse innen blant annet materiellforvaltning, regelverksutvikling, utvikling av datasystemer og miljøledelse.

Vi ser etter deg som har bred faglig kompetanse, som vil lede en faglig sterk gruppe og som vil være med på denne reisen med etableringen av nytt Miljøkontor.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, planlegge, koordinere, følge opp og rapportere på Miljøkontorets leveranser
 • Personalansvar, utvikle og veilede medarbeidere
 • Videreutvikle etatens styringssystem for HMS, inkludert miljøledelsessystem
 • Bidra ved fastsettelse og videreutvikling av mål og handlingsplaner for fagområdene ytre miljø, strålevern og arbeidsmiljø/ menneskelig yteevne
 • Delta i utvikling og gjennomføring av opplæringstiltak innen Miljøkontorets ansvarsområde
 • Rådgiving og saksbehandling innenfor Miljøkontorets ansvarsområde
 • Representere Forsvarsmateriell i relevante fagfora
 • Ha oversikt, kunnskap og gi råd om aktuelle lover, forskrifter og politiske føringer som er gjeldende for Miljøkontorets funksjonsområde

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Master innen relevant naturvitenskaplig fag, for eksempel helsefag, miljøfag eller fysikk
 • Solid og relevant erfaring innenfor egen utdanningsretning
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse
 • Ledererfaring

Ønskelig

 • Erfaring fra saksbehandling innen offentlig forvaltning
 • Erfaring med miljøledelse, kvalitetsarbeid, internkontrollarbeid
 • God kunnskap om lover, forskrifter og standarder som gjelder for Miljøkontorets ansvarsområde
 • Kjennskap til forsvarssektoren og Forsvarsmateriell
 • Tilleggsutdanning for eksempel innen ledelse, egen utdanningsretning eller miljøledelse

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig
 • God muntlig kommunikasjon og formidlingsevne
 • Evne til å kunne samhandle og samarbeide godt med andre mennesker
 • Evne til å ta eget initiativ og identifisere muligheter
 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler i det æreverdige Militærhospitalet, sentralt i Oslo utenfor Akershus festning og gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralbanestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som kontorsjef kode 1054, lønnsspenn kroner 643 000 til 817 000 brutto pr. år. For godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Materiellavdeling
Søknadsfrist:
6 desember 2020
For mer informasjon, kontakt
Bjørn Teige
Tittel: Seksjonssjef
Telefon:
E-post: bteige@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!