Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Applikasjonsforvalter

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
8 juni 2023

Vi søker etter en fremoverlent og engasjert person med erfaring fra forvaltning eller drift av applikasjoner. Som applikasjonsforvalter får du ansvar for klientapplikasjoner og klientoperativsystem til Forsvarssektorens plattformer. Dette innebærer blant annet innfasing, vedlikehold og utfasing av programvare, rådgiving innenfor ansvarsområdet og utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon.  

Du vil være en del av et team med høy faglig kompetanse, og du vil bidra til spennende leveranser og prosjekter. 

IKT-kapasiteter utruster Forsvaret og forsvarsektoren med IKT-løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

Arbeidsoppgaver

 • Forvalte applikasjoner 
 • Rettlede og rådgi innenfor eget fagområdet 
 • Etablere krav, godkjenne, kontrollere og avvikshåndtere 
 • Utarbeide dokumentasjon til sikkerhetsgodkjenning, bruk og vedlikehold 
 • Bidra til kostnadseffektivitet  
 • Bidra med teknisk kompetanse i prosjekter 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innen relevant fagområde
 • Annen utdanning og/eller lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning 
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret 

Ønskelig 

 • Tre års erfaring innenfor relevant fagretning 
 • Erfaring med tjensteleveranser 
 • Erfaring med forvaltning av applikasjoner, systemer og skytjenester 
 • Kunnskap om leverandørmarkedet og produsenter  
 • Erfaring med avtale- og lisensforvaltning 
 • Kunnskap om Forsvarssektoren 

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 
 • Har evne til å jobbe selvstendig og systematisk   
 • Har teamkompetanse og evne til å samarbeid med andre
 • Du er kvalitetsorientert og leveransedyktig  

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1087 overingeniør i lønnsspenn kroner kr 584 500 til 720 100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
8 juni 2023
For mer informasjon, kontakt
Fredrik Bretting Trolsrud
Tittel: Senioringeniør
Telefon: 900 19 073

Søk på stillingen på Webcruiter!