Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Avdelingssjef Sikre Plattformsavdeling

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
27 september 2022

Vi søker en tydelig og engasjert leder med tung og bred erfaring med IKT-investeringer.  Som avdelingssjef får du ansvar for et bredt fagfelt som omfatter hele Forsvarets IKT-investeringsportefølje innen området sikre plattformer. Avdelingen har for tiden 40 ansatte, som sørger for at våre plattformsløsninger blir anskaffet i samsvar med vårt samfunnsoppdrag, at de blir forvaltet på en forsvarlig måte, og blir videreutviklet for å møte fremtidens krav.  
 
Forsvarsektoren står overfor en omfattende modernisering og digitalisering. De kommende årene kommer avdelingen til å stå ovenfor potensielt omfattende endringer i forbindelse med investeringsprogrammet MAST (militær anvendelse av skytjenester). Sikre plattformavdelingen står derfor ovenfor endrede prosesser, samarbeidsformer og oppgaver. Selv om det er viktig for oss at du som avdelingsleder har en solid faglig bakgrunn, er det derfor vel så viktig at du er en stødig leder som tørr å ta i tøffe tak når det trengs. Det er viktig for oss at du som leder evner å skape tillit hos dine medarbeidere slik at du er i stand til å følge opp og lede våre ansatte gjennom en kompleks omstilling.
 
Som avdelingssjef er du en del av ledergruppen i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter. Stillingen rapporterer til sjef IKT-kapasiteter.
Arbeidssted er på Kolsås. Noe reisevirksomhet må påregnes.    

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse.  

Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og  helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   
 
Sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester er viktigere enn noen gang. I en tid med stor teknologisk utvikling er samfunnet og Forsvaret mer sårbare fordi vi er avhengig av IKT i både operasjoner og i det daglige virke. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med IKT- løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle avdelingen i tråd med IKT-kapasiteters overordnede mål og strategi
 • Arbeidsgiveransvar for avdelingens ansatte – herunder linjelederansvar for 5-10 ansatte inkludert seksjonsledere
 • Ansvar for risikostyring innen sikre plattformer og kjøremiljø
 • Budsjett-, resultat- og rapporteringsansvar innenfor avdelingens ansvarsområde
 • Kontinuerlig videreutvikle egne arbeidsmetoder, organisering og prosesser for å understøtte forsvarssektorens IKT-strategi 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen relevant fagområde
 • Annen utdanning og/eller spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du må ha minimum 5 års ledererfaring med gode oppnådde resultater
 • Erfaring fra arbeid med plattformløsninger og informasjonssikkerhet – minimum 3 år
 • Du har meget gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig / NATO Secret
 
Ønskelig: 
 • Kjennskap til Forsvarets virksomhet
 • Erfaring fra omstilling i offentlig sektor
 • Erfaring med organisasjonsutviklingsarbeid i større organisasjoner
 • Erfaring og kompetanse innen skytjenester

Personlige egenskaper

 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Du har høy gjennomføringsevne og jobber selvstendig med å utvikle, forankre og gjennomføre aktiviteter og beslutninger
 • Du evner å samarbeide med et bredt spekter av mennesker på tvers av organisatorisk tilhørighet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du kommuniserer godt og har evnen til å se det vesentlige i komplekse problemstillinger 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
 
Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.  

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som stillingskode 1059 underdirektør, lønnsspenn kroner 790.100 til 994.200 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
27 september 2022
For mer informasjon, kontakt
Eiliv Ofigsbø
Tittel: Direktør FMA IKT kapasiteter
Telefon: 992 15 818
E-post: eiofigsbo@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!