Illustrasjonsbilde

Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Controller/rådgiver

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Materiellavdelingen
Søknadsfrist:
25 februar 2024

Har du lyst til å jobbe som controller innenfor området for salg, donasjon og destruksjon av våpensystemer og materiell i forsvarssektoren?

Du vil jobbe sammen med andre controllere og virksomhetscontrollere, og være en viktig del av virksomheten. Ansvarsområdet ditt inkluderer bidrag i seksjonens oppfølging- og rapporteringsprosesser og utarbeide anbefalinger med hensyn til samfunnsmessig gevinst, bærekraft og miljø.

Du vil jobbe i materiellavhendingsseksjonen som er organisert under materiellavdelingen.  

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret på en ressurseffektiv og bærekraftig måte. Vi skal også ivareta industrisamarbeid og internasjonalt materiellsamarbeid.

Materiellavhendingsseksjonen planlegger og gjennomfører avhending av materiell som ikke lenger skal benyttes i norsk forsvarssektor. Avhending av materiell gjennomføres eksempelvis som salg til private eller fra nasjon til nasjon, gjenvinning eller som donasjon til annen stat eller veldedig formål. Virksomheten er en del av Forsvarsmateriell og har hovedkontor på Kjeller Base utenfor Lillestrøm.

Nyutdannede oppfordres til å søke!

Arbeidsoppgaver

 • Gi faglig rådgivning samt bærekraftige og økonomisk balanserte anbefalinger
 • Bidra til å etablere og kontinuerlig opprettholde en helhetlig økonomisk oversikt
 • Bidra i økonomisk analyse, budsjettering, prognoser og planlegging
 • Oppfølging av økonomien til virksomheten og prosjekter
 • Identifisere og håndtere avvik
 • Utarbeide budsjettinnspill
 • Rapportere på status og måloppnåelse
 • Ivareta forsvarlig saksbehandling, herunder ivaretakelse av personvern, i henhold til forvaltningsloven, offentlighetsloven og personopplysningsloven
 • Sørge for korrekt arkivering i henhold til arkivloven  

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå innen økonomi
 • Annen utdanning eller spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig / NATO Secret

Ønskelig:

 • Utdanning på masternivå innen samme fagkrets
 • Erfaring fra forsvarssektoren

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Løsnings- og resultatorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter og mulighet til inntil to timer trening per uke i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønnsspenn kroner 615 700 til 720 100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet om det.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Materiellavdelingen
Søknadsfrist:
25 februar 2024
For mer informasjon, kontakt
Fredrik Tobias Sogn Ness
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 63 80 88 26

Søk på stillingen på Webcruiter!