Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Delprosjektleder innen helikopterintegrasjon på Forsvarets fregatter

Stillingsinformasjon

Sted:
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
7 mars 2021

Har du kompetanse innen teknisk installasjon på fartøyer og vil være vår nye medarbeider? Vi søker nå etter en dyktig delprosjektleder som har kunnskap om- og interesse for prosjektarbeid til prosjektavdelingen i Maritime kapasiteter. Som delprosjektleder vil du inngå i et team med fast ansatte, faglige saksbehandlere og innleide ressurser som sammen bidrar med materiellanskaffelser til Nansen klasse fregatter, Sjøforsvarets mest komplekse fartøyer. 

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter er ansvarlig for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for gjennomførings- og termineringsfasen av delprosjektet Helikopterintegrasjon i P6086
 • Ivareta det prosjektfaglige aspektet ved prosjektgjennomføringen
 • Lede og styre gjennomføring av tildelt delprosjekt, herunder fremdrift, økonomi og ytelse
 • Lede og kontrollere oppfølgingen av alle leverandørers arbeid innen tildelt delprosjekt
 • Utarbeide delprosjektplan og annet nødvendig planverk for tildelt delprosjekt

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Fullført og bestått bachelor eller tilsvarende (2-årig høgskole/krigsskole)
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring fra prosjektarbeid
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig

 • Erfaring med bruk av prosjektstyringssystemer og ERP-systemer som IFS og SAP
 • Erfaring fra prosjektledelse og komplekse prosjekter
 • Erfaring fra Forsvaret
 • Sertifisert prosjektleder i Forsvaret
 • Kjennskap til Forsvarsmateriells og Forsvarets materiellstyringsprosesser

Stillingsinnehaver må påregne å gjennomføre utdanning til sertifisert prosjektleder i Forsvaret, hvis man ikke har denne utdanningen eller tilsvarende ved tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Evne til å følge opp leveranser
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide så vel selvstendig som i grupper
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kolleger i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 535.200 til 670.100 brutto pr. år.  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt seksjonssjef Espen Holtar på tlf. 55 50 46 63/484 98 301 eller via e-post: eholtar@mil.no, eventuelt Seksjonssjef Jan Otto Hammersland på tlf. 55 50 32 32/416 43 717.

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.  For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https:://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrer bakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted:
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
7 mars 2021
For mer informasjon, kontakt
Espen Holtar
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 5550 4663
E-post: eholtar@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!