Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Dokumentforvalter

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Program Mime og MAST
Søknadsfrist:
10 april 2023

Vi kan tilby deg en spennende stilling med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du vil få jobbe med oss som er både eldre, yngre, familiefolk, eventyrere, sosiale eller ikke fullt så sosiale - noe som er en bonus i seg selv.  
Du vil bli en del av et miljø hvor vi jobber for å nå målene våre hver dag. Vi ønsker hele tiden å bli bedre, og du vil få være med på å påvirke enten du er nyutdannet, har masse erfaring eller mener noe basert på god gammeldags sunn fornuft. 

Programorganisasjonen Mime/MAST skal lede, styre og koordinere transformasjonen for å få til den betydelige omstillingen som må til for å realisere Forsvarsdepartementets digitaliserings- og IKT-strategi for forsvarssektoren

Arbeidsoppgaver

 • Sikre korrekt ivaretakelse av programmets dokumenter når det gjelder arkivverdighet  
 • Være en støtte for andre i bruk av saks- og arkivsystemet 
 • Administrasjon og strukturering av programmets samarbeids- og teamsrom  
 • Bistå med generell saksbehandling  
 • Bistå ved arrangementer  

Dette er en nyopprettet stilling. Endringer kan forekomme. 
Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk, og alle våre ansatte er en sentral del av dette arbeidet.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innen relevant fagområde. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
  (Er du nyutdannet eller ferdig utdannet før sommeren må du gjerne søke.)
 • God kompetanse innen Microsoft Office programmene
 • Du må ha meget gode skriftlige og muntlige ferdigheter norsk, samt å beherske enkelt muntlig og skriftlig
  Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig og NATO Secret 

Ønskelig:

 • Relevant praksis innen dokumentforvaltning
 • Erfaring fra arkivtjeneste innen offentlig forvaltning. Det vil være en fordel med god kjennskap til relevant lovverk, forskrifter, standarder og god praksis innenfor offentlig forvaltning 

Personlige egenskaper

 • Vi er en liten stab, så det er viktig at du er proaktiv, selvstendig og serviceinnstilt  
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg  
 • Strukturert og nøyaktig  
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Du bidrar positivt til arbeidsmiljøet og tar del i diskusjoner og utviklingsarbeid  

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Moderne lokaler, fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor og jobbtelefon
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som konsulent kode 1065, lønnsspenn kroner 456 800 til 526 100 brutto pr. år. Høyere lønn for særlig godt kvalifiserte kandidater kan vurderes.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Program Mime og MAST
Søknadsfrist:
10 april 2023
For mer informasjon, kontakt
Bjørg Ytre-Eide
Tittel: Stabssjef
Telefon: 958 08 334

Søk på stillingen på Webcruiter!