Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Er du dyktig og nysgjerrig og har lyst til å jobbe med løsninger som brukes i Forsvarets spisse ende?

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
19 september 2021

Hos oss i FMA IKT vil du jobbe med å ivareta taktiske IKT-systemer for Forsvaret. Du vil ha mye kontakt med Forsvarets spisse ende og de menneskene som har daglig ansvar for å sørge for Norges sikkerhet. Du vil bidra til at de har de beste forutsetninger for å løse oppdraget! 

Vi ser etter deg som kan samarbeide godt med brukere og funksjonelle kravstillere samt er god til å stille tekniske krav til IKT-systemer. Kunnskap om leverandørmarkedet og evne til å følge opp leveranser fra partnere og leverandører vil vi gjerne at du har. Til gjengjeld vil du få delta i spennende investeringsprosjekter, jobbe i et tverrfaglig miljø med dyktige fagfolk og ha muligheten til å delta i internasjonale fora.

Forsvarssektoren står ovenfor en omfattende digitalisering og modernisering. Ny teknologi endrer måten vi jobber på og åpner for nye muligheter. Derfor er sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester i både operasjoner og i vårt daglige virke viktigere enn noen gang. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri. Du vil rapportere til seksjonssjef i System- og løsningsseksjonen.

Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med IKT- løsninger som virker godt sammen og skal understøtte digitaliseringen av Forsvaret, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri. Stillingen er plassert i avdeling for sikre plattformer i IKT-kapasiteter.

Arbeidsoppgaver

 • Forvalte taktisk systemløsning og operative systemer
 • Planlegge og følge opp økonomi knyttet til systemene
 • Stille relevante tekniske krav til Forsvarets IKT-systemer
 • Kravstille og følge opp leveranser fra partnere og leverandører
 • Delta i program og investeringsprosjekter
 • Andre oppgaver innenfor forvaltning av Forsvarets IT-systemer, slik som ivaretakelse av andre systemer innenfor seksjonens ansvarsområde som avdelingens egne utviklingsplattformer
 • Delta i internasjonale fora knyttet til NATOs rammeverk for informasjonsutveksling mellom IKT-systemer - Federated Mission Networking

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå med ønsket spesialisering innen elektronikk, datateknikk eller tilsvarende
 • Relevant erfaring i forhold til arbeidsoppgavene
 • Lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig

 • Utdanning på masternivå med ønsket spesialisering innen elektronikk, datateknikk eller tilsvarende
 • 3 års relevant erfaring
 • Kunnskap om leverandørmarkedet og kontraktsformer for leveranser
 • Kompetanse og erfaring innen løsninger for taktisk bruk
 • Erfaring fra arbeid med generell IT-plattform (herunder operativsystemer, nettverk og tjenester)
 • Kunnskap om forsvarssektoren og hvordan Forsvaret opererer

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig og gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Du er engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er kvalitetsorientert og leveransedyktig
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall, styrkerom og idrettshall. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 543 500,- til 677 600,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og identifiserer seg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
19 september 2021
For mer informasjon, kontakt
Nils Erik Dahle
Tittel: Sjef System- og løsningsseksjonen
Telefon: 90724916
E-post: nedahle@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!