Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.  

Er du en dyktig leder og vil jobbe med kompetanseutvikling?   

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
25 oktober 2021

Vi søker kontorsjef til vår investeringsavdeling som skal jobbe med kompetanseproduksjon og videreutvikling av Forsvarsmateriell sin prosjektlederskole. Prosjektlederskolen er en del av en nyetablert skole i Forsvarsmateriell som skal profesjonalisere og digitalisere dagens skoleløsning.

Du vil lede prosessene mot eksterne leverandører av kompetanse, og organisasjonens spesialister som bistår prosjektmedarbeider- og prosjektlederkursene. Du skal styre, lede og koordinere kursene i prosjektlederskolen i forhold til elevoppfølging, fagressurser i linjen og eksternt. Du vil også lede og være en del av evalueringsteamet for studentoppgaver og kontinuerlig forbedring.

Det er viktig at du trives med å jobbe med mennesker, og evner å omsette teori til praktiske løsninger. Kompetanse er en sentral faktor når en av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å fremskaffe trygt og sikkert materiell til Forsvaret.

Investeringsavdelingen i Forsvarsmateriell har ansvar for investeringsprosessen i hele forsvarssektoren. De som jobber her følger opp og støtter andre avdelinger i Forsvarsmateriell med sin spesialkompetanse knyttet til gjennomføring av investeringsprosjekter. Du vil bli en av fire kontorsjefer i investeringsstyringsseksjonen hvor det jobber flere dyktige prosjektrådgivere innen ulike kunnskapsområder.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til utøvelse og utvikling av fagområdet kompetanse
 • Lede og koordinere fagressurser og elever i Forsvarsmateriells kompetanseformidling i prosjektfaget (PRINSIX kurs)
 • Være rådgiver innen fagområdet kompetanse
 • Saksbehandling 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Master innenfor relevant fagfelt
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Erfaring fra prosjektarbeid, fortrinnsvis som prosjektleder
 • Sertifisering innen prosjektledelse (PMI/PRINCE 2/PRINSIX 2 eller tilsvarende)     
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklarereres til nivå Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig:

 • Erfaring fra sentrale posisjoner i investeringsprosessen i offentlig sektor
 • Erfaring med undervisning eller kunnskaps- og kompetanseformidling
 • Erfaring i bruk av digitale prosjektstøtteverktøy (Microsoft Project, EasyRisk eller liknende)

Personlige egenskaper

 • Høy gjennomføringsevne og evne til å skape resultater
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner
 • God evne til å planlegge og organisere
 • God evne til å presentere og kommunisere informasjon  

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler på Militærhospitalet, sentralt i Oslo på Akershus festning.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364 lønnsspenn kroner 650 300 til 825 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.   

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
25 oktober 2021
For mer informasjon, kontakt
Ellef Iversen
Tittel: seksjonssjef
Telefon:
E-post: eiversen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!