Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Er du en dyktig prosjektleder og forstår at det er mennesker som skaper resultatene?

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Prosjektavdeling Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
21 juni 2021

Vi søker nå etter en prosjektleder som skal lede anskaffelsen av et av oppgraderingsprosjektene for de norske NH90-helikoptrene. Du vil jobbe i NH90-seksjonen i Luftkapasiteter, og vil få ansvaret for å organisere, lede og koordinere arbeidet på norsk side. Stillingen skal ivareta norske interesser i et multinasjonalt samarbeid, og det må påregnes en del reisevirksomhet både innen- og utenlands.  

Prosjektavdelingen i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter (FMA Luftkapasiteter) ivaretar materiellinvesteringer for Forsvaret, og i hovedsak Luftforsvaret. Dette innebærer fremskaffelse av nye luftsystemer som for eksempel NH90 helikoptre og F-35 jagerfly. Prosjektavdelingen ivaretar også oppgraderingsprosjekter på eksisterende materiell og luftsystemer. NH90-seksjonen i Luftkapasiteter er i ferd med å sluttføre anskaffelsen av NH90-helikoptrene til Forsvaret. I samarbeid med andre NH90-nasjoner er det nå startet et oppgraderings-program. Norges deltagelse i dette programmet ivaretas av NH90-seksjonen. 


Arbeidsoppgaver

 • Sikre koordinering med ansvarlige fagmyndigheter, utarbeide dokumentasjon innenfor prosjektmandat, lede prosjektets anskaffelser, følge opp leveranser og kontinuerlig vurdere prosjektets behov for ressurser ifm gjennomføring av pålagte arbeidsoppgaver
 • Følge opp og delta i alle relevante prosjektaktiviteter. Koordinere internt mellom delprosjektene og mot andre prosjekter
 • Lede arbeidet med arbeidspakker og leveranser innenfor stillingens ansvarsområde
 • Sørge for at krav til forvaltning ivaretas gjennom at det utarbeides materielldriftsplaner som grunnlag for teknisk- og forvaltningsmessig godkjenning og overføring til drift
 • Rapportere til interessentene om status, fremdrift, økonomi, ytelse, styre usikkerhet samt orientere om saker av spesiell interesse. Hvis avvik fra planene blir identifisert, skal korrektive tiltak anbefales
 • Bistå seksjonsleder NH90-seksjonen innenfor tildelte oppgaver
 • Ivareta egen kompetanse og kjennskap til fagmiljøene
 • Lede og koordinere norsk bidrag innenfor et multinasjonalt samarbeid

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Godkjent universitets-/høgskoleutdanning på bachelornivå innenfor relevant fagområde
 • Prosjektfaglig utdanning- PRINSIX, PMI, PRINCE2, eller tilsv. Eventuell manglende Prinsix utdanning vil bli gitt etter tiltredelse
 • Minimum 3 års erfaring som prosjektleder, eller prosjektmedarbeider i større investeringsprosjekter
 • God IKT-kompetanse, generelt i MS Office og spesielt i MS Project
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret 

Det er ønskelig med:

 • Godkjent universitets-/høgskoleutdanning med mastergrad innenfor relevant fagområde
 • Erfaring fra ledelse av utredningsarbeid
 • Erfaring fra operativ-, forvaltning- eller teknisk tjeneste av luft-/luftstøttesystemer
 • Prosjekterfaring fra prosjektvirksomhet innen relevante materielltyper

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i både nasjonal- og internasjonal kontekst
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Mål- og resultatorientert
 • Strukturert og nøyaktig
 • Helhetstenkende
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi legger vekt på at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønn fra kroner 574.700 til kroner 702.100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.  

Forsvarsmateriell Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at vi på sikt skal flytte fra basen på Kjeller. Det betyr at endring av arbeidssted må påregnes.

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Prosjektavdeling Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
21 juni 2021
For mer informasjon, kontakt
Karstein Nes
Tittel: Sjef NH90 prosjektseksjon/oblt.
Telefon: 909 80 490
E-post: knes@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!