Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Er du en tydelig og engasjert leder?

Stillingsinformasjon

Sted: Loddefjord
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
22 september 2021

Vi er på jakt etter en tydelig og engasjert leder som vil være med å sette retning for Prosjektstøtteseksjonen.  Prosjektstøtteseksjonen er underlagt Forsvarsmateriell  Maritime kapasiteter sin prosjektavdeling. Prosjektstøtte er en seksjon med ansvar for å støtte Prosjektavdelingen med kompetanse og ressurser innen prosjektledelsesprosesser. Prosjektstøtteseksjonen har blant annet kompetanse innen områdene systemteknikk og kvalitetssikring, integrert logistikkstøtte, risikostyring, informasjonshåndtering/dokument kontroll, planlegging, ressursstyring, økonomi og øvrige prosjektadministrative rutiner.

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Maritime kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft.

Du vil rapportere til sjef Prosjektavdelingen. 

Arbeidsoppgaver

Seksjonsleder skal lede, administrere, koordinere, kontrollere gjennomføring av Prosjektstøtteseksjonens leveranser og sørge for at seksjonen yter kvalitativ god støtte til prosjektene innenfor gitte fagområder. Fagområdene er i kontinuerlig utvikling. Seksjonsleder inngår i lederteamet ved avdelingen.

 • Lede og utrede strategi- og forbedringsarbeidet i Prosjektavdelingen og i forbindelse med tildelte oppdrag i kapasiteten
 • Utøve rollen som linjeleder
 • Ansvarlig for overordnet personellforvaltning i Prosjektavdelingen, herunder saks forberedelser til kompetanseråd, drøftingsmøter og lignende
 • Tilrettelegge for kompetanseutvikling og kompetansebygging for Prosjektavdelingen og for avdelinger som trenger prosjektfaglig kompetanse
 • Ansvarlig for prosjektfaglig utveksling/koordinering mellom kapasitetene

Kvalifikasjoner

 • Relevant master eller tilsvarende militær utdanning
 • Solid ledererfaring på midlere/høyere nivå
 • God kompetanse og erfaring med personalledelse
 • Erfaring fra komplekse prosjektorganisasjoner
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklares til Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig

 • Erfaring fra prosjekt
 • Dokumentert prosjektlederutdanning
 • Sertifisert prosjektmedarbeider i Forsvaret
 • Erfaring med Forsvarets prosjektstyringssystem

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Du har gode lederegenskaper og kommunikasjonsevner
 • Du har god evne til å danne deg helhetsoversikt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seksjonssjef stillingskode 1211, lønnsspenn kroner 650.300 til 825.900 brutto pr. år. For særskilt godt kvalifiserte kan høyere avlønning vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier; integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 
 
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Loddefjord
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
22 september 2021
For mer informasjon, kontakt
Tone Schønberg
Tittel: Sjef Prosjektavdelingen
Telefon: 55503201
E-post: tschonberg@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!