Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Er du interessert i våpen, våpensystem og teknologi? Ønsker du jobb i forsvarssektoren i et krevende og givende fagteknisk miljø?

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
31 oktober 2021

Vi søker deg som vil bidra med å utvikle og forvalte Forsvarets våpen og til at Forsvaret har tidsriktig materiell og effektive rutiner for forvaltning av våpenparken. 
Du vil innen eget saksfelt/portefølje jobbe med eierskapsforvaltning, støtte investeringsprosjekter og avhending av våpen. Du vil rapportere til kontorsjef i Fellessystemavdelingen, Våpen og ammunisjonsseksjonen.

Om Landkapasiteter:

Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av kjøretøy som stridsvogner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, og simulatorer og elektrooptisk materiell. Vi har i tillegg ansvar for utrustningen soldaten bærer nærmest, samt sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, test, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver. Mye av materiellet brukes av alle Forsvarets avdelinger, men de største brukerne er Hæren og Heimevernet. 

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk saksbehandling, forvaltning og oppfølging av Forsvarets våpensystemer
 • Støtte i utarbeidelse av dokumentasjon innen ansvarsområde hånd- og avdelingsvåpen
 • Utføre saksbehandlingsoppgaver innenfor system- og artikkelforvaltning av våpensystemer, herunder oppdatering av masterdata i forvaltningssystemet SAP/FIF, samt teknisk støtte og saksbehandling til materiellprosjekter
 • Bidra til utarbeidelse av nye direktiv/regelverk/bestemmelser og avtaler som har grensesnitt mot våpenporteføljen
 • Delta på forvaltningsinspeksjoner
 • Delta i aktuelle nasjonale og internasjonale fora

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Svennebrev som børsemaker 
 • Minimum tre år relevant erfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG/ NATO Secret

Ønskelig: 

 • Annen relevant høyere teknisk utdanning
 • Fem års relevant erfaring 
 • Kjennskap til system applikasjonen SAP 
 • Teknisk utdanning på ett eller flere av Forsvarets våpen som brukes i dag
 • Kunnskap om forsvarssektoren, spesielt Forsvaret 
 • Godkjent utdanning/opplæring innen våpenvedlikehold av Forsvarets hånd- og avdelingsvåpen 
 • Erfaring med vedlikehold/reparasjon av Forsvarets hånd- og avdelingsvåpen ved  ved forsvarets 2-4 linjes verksteder 

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Strukturert og systeamatisk
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 543 500 til 677 600 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og identifiserer seg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
31 oktober 2021
For mer informasjon, kontakt
Kjetil Nygård
Tittel: kontorsjef
Telefon: 40410925
E-post: kjnygard@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!