Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Er du jurist med interesse for HR og vil bli vår nye kollega? 

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
5 desember 2021

Vi søker nå etter en person som har god juridisk kompetanse, med kunnskap om og interesse for arbeidsrettslige problemstillinger. 

Som HR-seniorrådgiver i Forsvarsmateriell vil du bli sentral i arbeidet med å styrke arbeidsgiverrollen i Forsvarsmateriell, og du vil få spennende og varierte oppgaver. Du vil jobbe både strategisk og operativt med et bredt spekter av problemstillinger. Som vår nye kollega må du være trygg i rollen som rådgiver, og ha evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger og kunne håndtere til tider korte tidsfrister. Vi er på utkikk etter deg som motiveres av å bidra med råd, saksbehandling og veiledning innen juridiske problemstillinger knyttet til HR-området.

HR-seksjonen er organisert under avdeling for Organisasjon og fellestjenester. Avdelingen har ansvar for kommunikasjon, HR, sikkerhet, lederstøtte til etatsledelsen og arkiv- og dokumentforvaltning for etaten. 

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiving og saksbehandling innenfor det arbeidsrettslige området
 • Ansvarlig for utvikling og implementering av interne prosesser, regelverk og prosedyrer innen fagområdet
 • Opplæring, kursing og kompetansedeling 
 • Generell HR-rådgiving, for eksempel knyttet til personalsaker
 • Bidra i utvikling av arbeidsgiverrollen
 • Ivareta og følge opp interne forberedelser av relevante høringer, koordinere og formulere etatens høringssvar
 • Andre arbeidsoppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde er påregnelig

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • Minimum tre års erfaring fra arbeidsrettområdet og gjerne fra offentlig sektor
 • Du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for nivå Hemmelig/NATO Secret
 • Du har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

  Personlige egenskaper

  • Analytisk og løsningsorientert
  • Du er selvstendig og trygg i rollen som rådgiver
  • Gode kommunikasjonsferdigheter og evner til å lære bort
  • Må kunne trives i en hektisk arbeidshverdag og ha god gjennomføringsevne

  Vi tilbyr

  • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
  • Fleksibel arbeidstid
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse
  • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
  • Kontorlokaler på Militærhospitalet, sentralt i Oslo på Akershus festning.

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, lønnsspenn kroner 650 300 til 825 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
   
  Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

  Søk på stillingen på Webcruiter!

  Stillingsinformasjon

  Sted: Oslo
  Enhet: Forsvarsmateriell
  Søknadsfrist:
  5 desember 2021
  For mer informasjon, kontakt
  Fride Halmøy
  Tittel: HR sjef
  Telefon:
  E-post: fhalmoy@mil.no

  Søk på stillingen på Webcruiter!