Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Fagingeniør avionikk

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
8 juni 2023

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye F-35 jagerfly, P-8 overvåkningsfly og redningshelikoptre, er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, anskaffer og forvalter dem.

Teknologiavdelingen i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter er den primære tekniske fagkompetansen i alle faser av anskaffelsesprosjektene. Teknologiavdelingen omsetter brukerens behov til tekniske og funksjonelle kravspesifikasjoner, følger opp under utvikling, produksjon og deltar i evaluering av produktene før driftssetting. I tillegg utvikler avdelingen egne modifikasjoner og reparasjoner - innenfor rammen gitt av European Military Airworthiness Requirements (EMAR 21) - for å gjøre flyene egnet til de oppdragene de er satt til å løse. Seksjon for avionikk har ansvar for fagområdene elektroniske/elektriske systemer i luftfarttøyer, relatert til kommunikasjon, navigasjon, instrumenter og "flight control", intercom og kraftforsyningssystemer.  Videre er seksjonen ansvarlig for integrasjon av systemer hvilket inkluderer EMI/EMC, databusser, programvare som er sikkerhetskritisk eller gjelder grunnleggende bruk av flymaskinen, samt ledningsopplegg.

Stillingen vil ha spesielt ansvar for elektriske systemer i luftfartøy og arbeid med Unmanned Aerial Systems (UAS), men også delta i arbeid med kommunikasjons- og navigasjonssystemer.

Arbeidsoppgaver

 • Design av løsning og utarbeidelse av teknisk dokumentasjon
 • Faglig støtte til prosjektanskaffelser, som inkluderer teknisk kravstilling og verifikasjon av levert ytelse på flysystemer
 • Faglig rådgivning til driftsorganisasjonen (CAMO), Luftforsvaret og andre aktører i forsvarssektoren
 • Risiko- og materiellsikkerhetsvurderinger
 • Rådgivning og støtte til brukere for å ivareta ytelse og funksjonalitet i materiellets levetid
 • Delta i fagforum og standardiseringsarbeid i NATO
 • Bidra til designløsninger iht EMAR 21 (EASA 21)

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning på masternivå innen relevant fagområde, søkere med utdanning på bachelornivå vil bli vurdert dersom du har omfattende erfaring med utarbeidelse av modifikasjon på luftfartøy
 • Erfaring fra selvstendig ingeniørarbeid med flymodifikasjoner
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må minimum kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret 

Ønskelig: 

 • Erfaring med relevante oppdragsstøttesystemer eller dataverktøy
 • Kjennskap til Forsvaret/forsvarssektoren

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Helhetstenkende, strukturert og analytisk
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Mål- og resultatorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig kompetanseheving og EMAR-kurs
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningsfasiliteter, et aktivt bedriftsidrettslag og du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 692 400 til kroner 870 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter på sikt skal flytte fra basen på Kjeller. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
8 juni 2023
For mer informasjon, kontakt
Johan Walla
Tittel: seksjonssjef avionikk
Telefon: 63 80 83 10

Søk på stillingen på Webcruiter!