Illustrasjonsbilde

Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Fagingeniør fallskjermsystemer

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
2 juni 2024

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye F-35 kampfly, P-8 overvåkningsfly og AW101 redningshelikoptre, luftvern, droner og droppsystemer er det Forsvarsmateriell Luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.

Luftoperativt bakkeutstyr og redningsutstyr (LBRU) -seksjonen i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter ivaretar fagområdene luftoperativt bakkeutstyr og redningsutstyr, personlig flygerutstyr, utstyr til fallskjermtjeneste i Forsvaret og droppsystemer til fly. LBRU-seksjonen følger opp materiell innenfor de ulike utstyrskategoriene i alle aspekter av levetiden, og er involvert i anskaffelser, design, dokumentasjon, opplæring, drift, vedlikehold, modifikasjoner, utfasing samt test og verifikasjonsarbeid. Seksjonen utøver teknisk støtte og oppfølging i forbindelse med flere anskaffelsesprosjekter innen fallskjermsystemer og droppsystemer til fly. 

Arbeidet med fallskjermsystemer omfatter flere utstyrskategorier og tekniske fagområder, eksempelvis:

 • Personellfallskjermer, både frittfall og automatutløste systemer, samt reservesystemer og utrustning
 • Droppsystemer til fly for ulike typer last, herunder også presisjonssystemer
 • Nødfallskjermer til flybesetning
 • Bremseskjermer

Vi søker nå etter en motivert medarbeider som skal ivareta dette materiellet sammen med øvrige i seksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandle og tilrettelegge saker for avgjørelse, evt. ta avgjørelser av teknisk og forvaltningsmessig art innen stillingens tekniske fagområde
 • Sørge for å disponere tildelte ressurser på best mulig måte for å understøtte operativ virksomhet
 • Sørge for ivaretakelse av personell- og materiellsikkerhet

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Vi søker deg som har godkjent universitets-/høgskoleutdanning (bachelor) eller fagskole innen maskin, mekatronikk, materialteknologi og flyteknikk/flyingeniør eller annen relevant fagkrets
 • Manglende formell fagutdanning kan kompenseres med relevant erfaring. Relevant erfaring kan være operativ og/eller teknisk erfaring innenfor fallskjermtjeneste
 • Gode IT-kunnskaper
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret 

Ønskelig: 

 • Erfaring med grunnleggende 3D-modellering og tekniske tegninger
 • Erfaring innen prototyputvikling og materialteknologi
 • Erfaring innenfor prosjektarbeid
 • Relevante fallskjermlisenser
 • Tjenesteerfaring innenfor luftmobilitet ved Forsvarets spesialstyrker
 • Forståelse for tekniske tegninger, spesifikasjoner og tekniske manualer

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du tar ansvar og gjennomfører
 • Du er engasjert og viser høy grad av integritet
 • Det er viktig at du er strukturert, analytisk og at du har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til en god helhetsoversikt og klare resultater
 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland, og det kreves gode samarbeidsevner, god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningsfasiliteter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønn fra kr 584.500 til kr 720.100 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Forsvarsmateriell Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at avdelingene skal flytte fra basen på Kjeller, tidligst innen 2026. Det betyr at endringer i tjenestested må påregnes.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
2 juni 2024
For mer informasjon, kontakt
Olav Melby Holmerud
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 48128031

Søk på stillingen på Webcruiter!