Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Fagingeniør systemteknikk/Systems Engineering

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
12 juni 2023

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, AW101-helikopter og UAV er det Forsvarsmateriell Luftkapasiteter som vurderer, bestiller, anskaffer og forvalter dem.

Teknologiavdelingen i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter er den primære tekniske fagkompetansen i alle faser av anskaffelsesprosjektene og drift. Teknologiavdelingen omsetter brukerens behov til tekniske og funksjonelle kravspesifikasjoner, følger opp under utvikling og deltar i evaluering av produktene før driftssetting. I driftsfasen utvikler avdelingen egne modifikasjoner og reparasjoner - innenfor rammen gitt av European Military Airworthiness Requirements (EMAR 21) - for å gjøre flyene egnet til de oppdragene de er satt til å løse. 

Seksjonen for Systemteknikk (Eng. Systems Engineering) i Forsvarsmateriell, har som hovedoppgave å legge til rette for å omsette behov til kravspesifikasjoner og følge det opp. Oppfølgningen gjøres gjennom validering, tilbudsprosesser, kontraktsforhandlinger og leverandøroppfølgning inntil det er verifisert at produktet oppfyller de krav som er stilt og avtalt. I tillegg til å forvalte verktøyene og kravene, skal også farene med systemet vurderes både under prosjekteringen og under drift.

Vi søker nå etter en person som har erfaring, kunnskap om og interesse for fagene Safety og Systems Engineering for å forvalte risikoen ved bruk av ulike flysystemer. Vår nye medarbeider skal lede risikovurderinger opp mot design (Safety Assessments) og bruk (Safety Case) samt legge til rette for effektiv gjennomføring av store og små ingeniøroppgaver innenfor avdelingen. Forvaltning av verktøy og opplæring innen risikofaget vil være en del av ansvarsområdet og krever erfaring innen fagområdet. Du vil rapportere til sjef for Systemteknikkseksjonen men arbeide mye selvstendig. 

Arbeidsoppgaver

Som medarbeider innen Systemteknikk (Systems Engineering (SE)), har du en metodisk og helhetlig tilnærming til utvikling, realisering, bruk, drift og utfasing av systemer. Dette omfatter materiellsystem, informasjonssystem og organisatoriske system. Du vil måtte:  

 • Samarbeide med ulike roller innen fremskaffelser, både prosjektledelse, tekniske og merkantile funksjoner i tillegg til integrert logistikkstøtte
 • Forvalte risikodatabaser for ulike prosjekter og bruksendringer
 • Støtte utviklingen av og forvalte verktøy for effektiv risikohåndtering
 • Utøve rollen som Design Engineer for utarbeidelse av risikovurderinger opp mot materiellsikkerhet
 • Vurdere materiellrisiko i samarbeid med andre seksjoner gjennom felles analyser 
 • Lede små og store team gjennom kravspesifisering, risikoarbeid og verifisering med vekt på forvaltning av verktøyene og databasene
 • Være en sterk og tydelig rådgiver innen eget ansvarsområde
 • Bidra i prosjekt- og arbeidsgrupper innen eget fagfelt, internt i Forsvarssektoren, utenfor Forsvaret og i NATO samarbeid.

Vårt styringssystem er under kontinuerlig utvikling og vi forventer at alle medarbeidere bidrar inn i dette arbeidet. Forsvarsmateriell støtter opp om FNs bærekraftsmål og bærekraft skal være en integrert del av våre aktiviteter og prosesser. 

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på masternivå innen et teknisk relevant fagområde
 • Søkere med utdannelse på bachelornivå innen et teknisk relevant fagområde og med lang og relevant erfaring vil bli vurdert
 • Minimum tre års relevant erfaring
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret.  

Ønskelig: 

 • Erfaring innen flyvedlikehold
 • Erfaring fra Forsvaret/Forsvarssektoren
 • Erfaring med bruk av verktøy for håndtering av risiko
 • Erfaring med utvikling av prosesser inkludert bruk av KPI
 • Erfaring med bruk av Sharepoint.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Helhetstenkende og analytisk
 • Svært gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Mål- og resultatorientert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningsfasiliteter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 692 400 til kroner 870 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter på sikt skal flytte fra basen på Kjeller, tidligst innen 2026. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier; integritet, respekt og ansvar.
Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Iht. offentlighetsloven §25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
12 juni 2023
For mer informasjon, kontakt
Anton Norberg Vooren
Tittel: Seksjonssjef/senioringeniør
Telefon: 63 80 83 11

Søk på stillingen på Webcruiter!